Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze detektoru DoorProtect Plus

Návod k obsluze detektoru DoorProtect Plus

DoorProtect Plus

Univerzální detektor DoorProtect Plus je bezdrátové bezpečnostní zařízení detekující otevření oken nebo dveří, otřesy a naklonění. Součástí detektoru je konektor pro zapojení externího detektoru. Detektor DoorProtect Plus se k bezpečnostnímu systému BEDO Ajax připojuje prostřednictvím protokolu Jeweller, který umožňuje efektivní komunikační dosah až 1 200 metrů v otevřeném prostoru. Výdrž již z výroby vložené baterie je až 5 let a spolehlivý jazýčkový kontakt je testován na více než 1 000 000 spínacích cyklů bez selhání. Součástí detektoru je konektor pro zapojení externího detektoru.

!!! Jazýčkový kontakt je speciálním typem spínacího obvodu, který je neustále pod vlivem magnetu. Skládá se z feromagnetických kontaktů umístěných ve skleněné kapsli. !!!

!!! Detektor není kompatibilní s integračními moduly BEDO Ajax uartBridge a ocBridge Plus. !!!

Nastavení detektoru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo pro Android. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je možné.

Koupit detektor otevření oken a dveří s otřesovým senzorem DoorProtect Plus:

Funkční prvky

Funkční prvky DoorProtect Plus
 1. DoorProtect Plus
 2. Velký magnet
 3. Malý magnet
 4. Světelný indikátor
 5. Patice pro nasazení na držák SmartBracket (perforovaná část je určena pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě pokusu o stržení detektoru z povrchu)
 6. Konektor pro připojení externího detektoru
 7. QR kód
 8. Hlavní vypínač zařízení
 9. Sabotážní kontakt

Princip fungování detektoru DoorProtect Plus

Detektor DoorProtect Plus se skládá ze dvou částí – samotného detektoru s jazýčkovým kontaktem a konstantního magnetu. Součástí balení detektoru jsou dva magnety, menší a větší, které poskytují detekční rozsah 1, respektive 2 cm. Zatímco detektor je připevněn prostřednictvím rámu okna nebo dveří, magnet je zasazen do pohyblivé součásti. Jakmile se jazýčkový kontakt dostane do oblasti působení magnetického pole, dojde k sepnutí okruhu. Otevření okna nebo dveří poté způsobí zvětšení vzdálenosti mezi magnetem a jazýčkovým kontaktem, takže dojde k rozpojení okruhu. Detektor v tomto případě zaznamená otevření.

Detektor je možné umístit také vodorovně.

Pokud nevyžadujete detekci otevření prostřednictvím jazýčkového kontaktu, instaluje pouze detektor (bez magnetů) a vypněte funkci magnetického senzoru v nastavení.

Vestavěný akcelerometr dokáže rozpoznat vychýlení zařízení vůči původní poloze s přesností na 5°. Instalace detektoru DoorProtect Plus je možná na všechny typy oken včetně vikýřových a bezpečnostní systém lze aktivovat i během větrání (předtím je však nezbytné vypnout funkci magnetického senzoru v nastavení).

Umístění DoorProtect Plus

Po rozpojení okruhu detektor DoorProtect Plus v režimu detekce narušení okamžitě odešle poplašný signál do BEDO Ajax Hubu, což rozezní sirény připojené k Hubu a upozorní jak uživatele, tak soukromou bezpečnostní agenturu.

Připojení detektoru k Hubu

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce. !!!

Jak připojit detektor k Hubu:

 • V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 • Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
Instalace DoorProtect Plus
 • Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 • Zapněte zařízení.
Instalace DoorProtect Plus

Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k detektoru, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu). Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu.

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné (LED indikátor bude každou vteřinu blikat), vypněte detektor na 5 vteřin a poté pokus opakujte.

Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojeného detektoru se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Stavové obrazovky

Zařízení → DoorProtect Plus 

DoorProtect Plus v mobilní aplikaci
Parametr Hodnota
Teplota Teplota naměřená detektorem. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění.
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Zbývající kapacita baterie je zobrazena v krocích po 25 %
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu a případně spustí režim sabotáže
Zpoždění při vstupu, s Časová prodleva při vstupu
Zpoždění při odchodu, s Časová prodleva při odchodu
Připojení Stav připojení mezi Hubem a detektorem
Primární detektor Stav primárního detektoru
Sekundární detektor Stav externího detektoru připojeného k detektoru DoorProtect Plus
Vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor vždy v aktivním režimu
Otřesový senzor Pokud je tato možnost zapnuta, bude DoorProtect Plus detekovat otřesy
Senzor náklonu Pokud je tato možnost zapnuta, bude DoorProtect Plus detekovat změny úhlu náklonu
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení detektoru

Zařízení → DoorProtect Plus → Nastavení [⚙️]

CombiProtect v mobilní aplikaci
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Aktivní v nočním režimu Pokud je tato možnost zapnuta, přejde detektor po zapnutí nočního režimu do aktivního režimu
Primární detektor Po zapnutí bude primární snímač detektoru DoorProtect Plus reagovat na spojení/rozpojení
Externí kontakt povolen Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor registrovat poplach z externích detektorů
Otřesový senzor Po zapnutí bude detektor registrovat poplach v případě opakovaného otřesu
Citlivost Úroveň citlivosti otřesového senzoru
Ignorovat první otřes Po zapnutí detektor nebude registrovat jednorázový otřes
Senzor náklonu Po zapnutí bude detektor registrovat změnu náklonu
Náklon Nastavení standardního náklonu senzoru. Jakmile se tento náklon změní, bude detektor registrovat poplach
Časová prodleva změny náklonu Nastavení časové prodlevy při detekci změny náklonu
Vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor registrovat spojení/rozpojení nepřetržitě
Zpoždění při vstupu, s Nastavení požadované časové prodlevy při vstupu do místnosti
Zpoždění při odchodu, s Nastavení požadované časové prodlevy při odchodu z místnosti
Zpoždění v nočním režimu Nastavení požadované časové prodlevy v nočním režimu
Rozeznít sirénu při detekci otevření Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se po detekci otevření sirény HomeSiren a StreetSiren
Rozeznít sirénu po rozpojení externího kontaktu Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se při spuštění poplachu z externího detektoru sirény HomeSiren a StreetSiren
Rozeznít sirénu při detekci otřesu Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se při detekci otřesu sirény HomeSiren a StreetSiren
Rozeznít sirénu při detekci změny náklonu Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se při detekci změny náklonu sirény HomeSiren a StreetSiren
Test úrovně signálu Přepne detektor do režimu testu úrovně signálu
Test detekční oblasti Přepne detektor do režimu testu detekční oblasti
Test kolísání signálu Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze detektoru
Ukončit párování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Indikace

Událost Indikace Poznámka
Zapnutí detektoru Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně
Připojení detektoru k Hubu Indikátor se na několik vteřin rozsvítí nepřerušovaně
Poplach/sabotáž Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně Odeslání poplašného signálu každých 5 vteřin
Baterii je zapotřebí vyměnit Během poplachu se indikátor pozvolna rozsvěcí zeleně a zhasíná Postup pro výměnu baterie detektoru je uveden v části „Výměna baterie“

Testování výkonu

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení. 

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test úrovně signálu
 • Test detekční oblasti
 • Test kolísání signálu

Výběr umístění detektoru

Umístění detektoru DoorProtect Plus musí zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos signálu, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

!!!Zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace.!!!

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Následující místa jsou pro instalaci detektoru nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku)
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu
 • místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí

Magnet instalujte napravo od detektoru. Detektor může být umístěn uvnitř nebo vně dveřního či okenního rámu:

DoorProtect Plus

Pokud budete detektor instalovat na vzájemně kolmé plochy (tj. uvnitř dveřního/okenního rámu), použijte malý magnet. Vzdálenost mezi magnetem a detektorem by v takovém případě neměla přesáhnout 1 cm.

Při umístění součástí detektoru DoorProtect Plus na stejnou plochu použijte velký magnet. Práh detekce je v jeho případě 2 cm.

Testování detektoru

Po určení vhodného umístění připevněte detektor a magnet pomocí oboustranné lepicí pásky a zkontrolujte funkcionalitu zařízení pomocí testu detekční oblasti:

Během testu budou světelné indikátory detektoru DoorProtect nepřetržitě svítit. Po aktivaci detektoru na vteřinu zhasnou. Zkontrolujte správnou funkci zařízení tím, že okno nebo dveře několikrát otevřete a zavřete.

Zapojení kabelového detektoru

Součástí detektoru DoorProtect Plus je NC kontakt pro připojení externího detektoru. 

Detektor k DoorProtect Plus

Doporučujeme kabelový detektor umístit do vzdálenosti maximálně 1 metr od detektoru. Čím delší bude kabelové spojení, tím vyšší je riziko jeho poškození a snížení kvality přenosu signálu mezi detektory.

Pro vyvedení kabelu z krytu detektoru vylomte níže uvedenou zástrčku:

Vyjmutí drátu z detektoru DoorProtect Plus

Jakmile dojde k aktivaci externího detektoru, obdržíte notifikaci.

Instalace detektoru

Než začnete s instalací detektoru, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce.

 1. Pomocí přibalených šroubů upevněte panely SmartBracket detektoru a magnetu na požadovaný povrch. Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.
  Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení detektoru nebo magnetu. Postupem času totiž lepicí vrstva pásky zaschne, následkem čehož může detektor DoorProtect Plus spadnout a poškodit se. Pád zařízení může rovněž způsobit jeho poruchu sám o sobě.
 2. Zacvakněte detektor do panelu. Po nasazení detektoru do panelu SmartBracket jednou blikne indikátor LED, což signalizuje sepnutí sabotážního kontaktu. Pokud se světelný indikátor detektoru po nasazení na držák SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte režim sabotáže v aplikaci BEDO Ajax. Zkontrolujte, zda je zařízení pevně zasazeno do panelu.
  !!! V případě pokusu o stržení detektoru z povrchu obdržíte notifikaci.!!!
 3. Zasuňte magnet do upevňovacího panelu.

Údržba detektoru a výměna baterií

Provozuschopnost detektoru DoorProtect Plus na pravidelné bázi kontrolujte.

Čistěte kryt detektoru od prachu, pavučin a dalších případných nečistot. Používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Výdrž baterie závisí na její kvalitě, četnosti aktivace detektoru a intervalu kontroly z Hubu.

Pakliže budou dveře otevřeny 10krát denně a interval kontroly z Hubu je nastaven na 60 vteřin, lze očekávat, že vložená baterie umožní provoz detektoru DoorProtect po dobu až 5 let. Snížení intervalu kontroly na 12 vteřin zkrátí výdrž baterie na 2 roky.

Pokud dojde k vybití baterie, bezpečnostní systém vám odešle příslušná upozornění. LED indikátor na detektoru se bude pozvolna rozsvěcet a zhasínat také v případě, že dojde k sepnutí sabotážního kontaktu.

Technické údaje

Detekční vzdálenost 1 cm (menší magnet)
2 cm (větší magnet)
Náklon spuštění poplachu 5° a více (nastavitelný)
Citlivost detekce otřesu 3 úrovně
Funkce ignorování prvního otřesu Ano
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 20 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Připojení externího detektoru Ano, NC kontakt
Napájení 1× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie až 5 let
Provozní teplota -10 °С až +40 °С
Provozní vlhkost až 75 %
Rozměry Ø 20 × 90 mm
Hmotnost 29 g

Součásti balení

 1. Detektor DoorProtect Plus
 2. Baterie CR123A (již vložená)
 3. Velký magnet
 4. Malý magnet
 5. Terminálová svorka pro připojení externího detektoru
 6. Instalační sada
 7. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz