Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze detektoru MotionProtect / MotionProtect Plus

Návod k obsluze detektoru MotionProtect / MotionProtect Plus

MotionProtect / MotionProtect Plus

MotionProtect je bezdrátový detektor pohybu určený pro použití v interiéru. Výdrž již z výroby vložené baterie je až 7 let a detektor dokáže snímat plochu o průměru 12 metrů. Dokáže ignorovat zvířata, avšak narušitele zachytí již od prvního kroku.

Detektor MotionProtect Plus disponuje navíc mikrovlnným senzorem, který filtruje komplexní rušení způsobené tepelným vyzařováním. Výdrž vložené baterie je v jeho případě 5 let.

Koupit detektor BEDO Ajax MotionProtect

Detektory MotionProtect a MotionProtect Plus jsou součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax a ke komunikaci s Hubem slouží zabezpečený protokol Jeweller. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1700 metrů v případě detektoru MotionProtect a 1200 metrů v případě detektoru MotionProtect Plus. Detektor je navíc možné zapojit do bezpečnostních systémů jiných výrobců prostřednictvím integračních modulů BEDO Ajax uartBridge / ocBridge Plus.

Nastavení detektoru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo pro Android. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je možné.

Koupit detektor pohybu MotionProtect

Funkční prvky

Funkční prvky MotionProtect
 1. LED indikátor
 2. Čočka pohybového detektoru
 3. Patice pro nasazení na držák SmartBracket (perforovaná část je určena pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě pokusu o stržení detektoru z povrchu.
 4. Sabotážní kontakt
 5. Hlavní vypínač zařízení
 6. QR kód

Princip fungování detektoru MotionProtect

Tepelný PIR senzor detektoru MotionProtect dokáže odhalit vniknutí do chráněného objektu prostřednictvím detekce pohybujících se objektů, jejichž teplota se blíží teplotě lidského těla. Díky tomu detektor dokáže ignorovat domácí mazlíčky – stačí jen provést příslušné nastavení citlivosti.

Jakmile zachytí pohyb detektor MotionProtect Plus, spustí se dodatečná analýza radiofrekvenčního vlnění pomocí mikrovlnného senzoru, který filtruje komplexní rušení způsobené tepelným vyzařováním kombinovaným s pohybem záclon, otřesy žaluzií, silným slunečním zářením apod.

Po detekci pohybu senzor v aktivním režimu okamžitě odešle poplašný signál do BEDO Ajax Hubu, což rozezní sirény připojené k Hubu a upozorní uživatele a případně soukromou bezpečnostní agenturu.

Pokud senzor detekuje pohyb v neaktivním režimu(při zapnutí), neodešle poplašný signál do Hubu okamžitě, nicméně až během příští kontroly.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému BEDO Ajax

Před samotným připojením:

 1. Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 2. Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 3. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 4. Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce !!! 

Jak připojit detektor k Hubu:

 • V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 • Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
Připojení MotionProtect k Hubu
 • Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 • Zapněte zařízení.
Připojení MotionProtect k Hubu 2

Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k detektoru, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu).

Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu.

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné, vypněte detektor na 5 vteřin a poté pokus opakujte.

Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojeného detektoru se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému jiných výrobců

Pokud chcete detektor připojit do bezpečnostního systému jiných výrobců pomocí integračního modulu BEDO Ajax uartBridge nebo ocBridge Plus, řiďte se instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze konkrétního modulu.

Stavové obrazovky

Zařízení → MotionProtect (MotionProtect Plus)

MotionControl v mobilní aplikaci
Parametr Hodnota
Teplota Teplota naměřená detektorem. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Zbývající kapacita baterie je zobrazena v krocích po 25 %
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu a případně spustí režim sabotáže
Zpoždění při vstupu, s Časová prodleva při vstupu
Zpoždění při odchodu, s Časová prodleva při odchodu
Připojení Stav připojení mezi Hubem a detektorem
Citlivost Úroveň citlivosti pohybového senzoru
Vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor pohybu vždy v aktivním režimu
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

Zařízení → MotionProtect (MotionProtect Plus) → ⚙️

MotionControl v mobilní aplikaci
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Citlivost Nastavení úrovně citlivosti pohybového senzoru:

Pro detektor MotionProtect:
Vysoká – pro prostory s minimálním počtem překážek. Pohyb bude detekován co nejrychleji.
Normální – pro prostory s možnými překážkami (okna, klimatizace, topení apod.)
Nízká – pro ignorování pohybu domácích mazlíčků o hmotnosti do 20 kg a výšce 50 cm

Pro detektor MotionProtect Plus:
Vysoká: Detektor bude ignorovat kočky (do výšky 25 cm).

Střední: Detektor bude ignorovat menší psy (do výšky 35 cm).
Nízká: Detektor bude ignorovat zvířata do výšky 50 cm.
Vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor registrovat pohyb nepřetržitě
Zpoždění při vstupu, s Nastavení požadované časové prodlevy při vstupu do místnosti
Zpoždění při odchodu, s Nastavení požadované časové prodlevy při odchodu z místnosti
Zpoždění v nočním režimu Nastavení požadované časové prodlevy v nočním režimu
Aktivní v nočním režimu Pokud je tato možnost zapnuta, přejde detektor po zapnutí nočního režimu do aktivního režimu
Rozeznít sirénu při detekci pohybu Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se po detekci pohybu sirény HomeSiren a StreetSiren
Test úrovně signálu Přepne detektor do režimu testu úrovně signálu
Test detekční oblasti Přepne detektor do režimu testu detekční oblasti
Test kolísání signálu Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze detektoru
Ukončit párování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení


Před použitím detektoru v rámci bezpečnostního systému nastavte citlivosti senzoru na vhodnou úroveň.

Nastavení „Vždy aktivní“ je vhodné zapnout, pokud se detektor nachází v místnosti, která vyžaduje 24hodinový dohled. Budete dostávat oznámení o registrovaném pohybu nezávisle na tom, zda je bezpečnostní systém aktivní nebo ne.

Po detekci pohybu se na 1 vteřinu rozsvítí LED indikátor detektoru a dojde k přenosu poplašného signálu do Hubu a centrální monitorovací stanice (pokud je připojena).

Indikace provozu detektoru

Událost Indikace Poznámka
Zapnutí detektoru Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně
Připojení detektoru k Hubu nebo integračním modulům ocBridge/uartBridge Indikátor se na několik vteřin rozsvítí nepřerušovaně
Poplach/sabotáž Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně Odeslání poplašného signálu každých 5 vteřin
Baterii je zapotřebí vyměnit Během poplachu se indikátor pozvolna rozsvěcí zeleně a zhasíná Postup pro výměnu baterie detektoru je uveden v části Výměna baterie

Testování detektoru

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test úrovně signálu
 • Test detekční oblasti
 • Test kolísání signálu

Výběr umístění detektoru

Efektivita bezpečnostního systému a pokrytá oblast sledování je z velké části závislá na umístění detektoru.

Umístění detektoru MotionProtect musí zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos signálu, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

Výběr lokace MotionProtect

!!! Zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace. !!!

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Doporučujeme rovněž čočku detektoru nasměrovat k místu s největší pravděpodobností vniknutí narušitele do místnosti.

Ujistěte se, že pozorovací úhel detektoru není blokován nábytkem, pokojovými rostlinami, vázami, dekorativními prvky nebo skleněnými objekty.

!!! Doporučujeme instalovat detektor do výšky 2,4 metru. !!!

Umístění detektoru do jiné výšky způsobí zmenšení detekční oblasti a znemožní detektoru efektivně ignorovat pohyb domácích mazlíčků.

Výška MotionProtect

Instalace detektoru

!!! Než začnete s instalací detektoru, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce. !!!

Instalace MotionProtect

Detektor MotionProtect je nutné instalovat na svislý povrch.

Instalace MotionProtect
 1. Pomocí přibalených šroubů upevněte panel SmartBracket na povrch prostřednictvím alespoň dvou upevňovacích otvorů (jeden z nich se nachází nad sabotážním kontaktem). Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.

  !!! Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení detektoru. Postupem času totiž lepicí vrstva pásky zaschne, následkem čehož může detektor spadnout a způsobit falešný poplach. Pád zařízení může rovněž způsobit jeho poruchu sám o sobě. !!!
 2. Zacvakněte detektor do panelu. Po nasazení detektoru do panelu SmartBracket jednou blikne indikátor LED, což signalizuje sepnutí sabotážního kontaktu. Pokud se světelný indikátor detektoru po nasazení na držák SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte režim sabotáže v aplikaci BEDO Ajax. Zkontrolujte, zda je zařízení pevně zasazeno do panelu.

V případě pokusu o stržení detektoru z povrchu obdržíte notifikaci.

Následující místa jsou pro instalaci detektoru nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku),
 • směrem k oknu, které čočku detektoru vystavuje přímému slunečnímu světlu (neplatí pro detektor MotionProtect Plus)
 • naproti objektu s rychle se měnící teplotou, jako jsou například elektrická nebo plynová topení (neplatí pro detektor MotionProtect Plus)
 • naproti pohybujícím se objektům, jejichž teplota se blíží teplotě lidského těla, například pohybujícím se záclonám nad radiátorem (neplatí pro detektor MotionProtect Plus)
 • místa s rychlou cirkulací vzduchu, například poblíž větráků a otevřených oken nebo dveří (neplatí pro detektor MotionProtect Plus)
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu,
 • místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí.

Údržba detektoru

Provozuschopnost detektoru MotionProtect na pravidelné bázi kontrolujte.

Čistěte kryt detektoru od prachu, pavučin a dalších případných nečistot. Používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla. Čočku čistěte velice šetrně a jemně. I ty nejdrobnější škrábance na jejím povrchu mohou způsobit značné snížení citlivosti detektoru.

Baterie vložené do detektoru již z výroby zaručují až 7 let autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 3 minutu). Pokud dojde k vybití baterií, bezpečnostní systém vám odešle příslušná upozornění. LED indikátor na detektoru se bude pozvolna rozsvěcet a zhasínat po detekci pohybu nebo sepnutí sabotážního kontaktu.

Technické údaje

Detekční element PIR senzor
(Motion Protect Plus: PIR senzor a mikrovlnný senzor)
Dosah detekce pohybu Až 12 m
Detekční úhel (horizontálně/vertikálně) 88,5° / 80°
Funkce ignorování pohybu zvířat Ano, do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz
v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 20 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 1700 m (v otevřeném prostoru) (až 1200 m v případě MotionProtect Plus)
Napájení 1× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie až 7 let(až 5 let v případě MotionProtect Plus)
Provozní teplota -10 °С až +40 °С
Provozní vlhkost až 75 %
Rozměry 110 × 65 × 50 mm
Hmotnost 86 g  (MotionProtect Plus 96 g)

Součásti balení

 1. Detektor MotionProtect (MotionProtect Plus)
 2. Baterie CR123A (již vložená)
 3. Instalační sada
 4. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz