Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k připojení AJAX Keypad Touchsreen

Aktualizováno
 

KeyPad TouchScreen je bezdrátová klávesnice s dotykovou obrazovkou určená pro správu bezpečnostního systému Ajax. Uživatelé se mohou ověřit pomocí chytrých telefonů, přívěsků na klíče, karet a kódů. Zařízení je určeno pro vnitřní použití.

KeyPad TouchScreen komunikuje s rozbočovačem přes dva zabezpečené rádiové protokoly. Klávesnice používá Jeweller k přenosu alarmů a událostí a Wings k aktualizaci firmwaru, přenosu seznamu skupin, místností a dalších doplňkových informací. Dosah komunikace bez překážek je až 1 700 metrů.

Funkční prvky

 1. Senzor okolního světla pro automatické nastavení jasu podsvícení.
 2. IPS dotykový displej s úhlopříčkou 5 palců.
 3. Logo Ajax s LED indikátorem.
 4. Karty/klíčenky/Bluetooth čtečka.
 5. Montážní panel SmartBracket. Chcete-li panel sejmout, posuňte jej dolů.
 6. Perforovaná část montážního panelu pro spuštění tamperu v případě pokusu o odtržení klávesnice od povrchu. Nepřerušujte jej.
 7. Perforovaná část montážního panelu pro vedení kabelů stěnou.
 8. Vestavěný bzučák.
 9. Tamper tlačítko .
 10. QR kód s ID zařízení pro přidání klávesnice do systému Ajax.
 11. Tlačítko napájení.
 12. Svorky pro připojení externího napájecího zdroje (není součástí dodávky). Svorky lze v případě potřeby vyjmout z držáků.
 13. Kabelový kanál pro vedení kabelu z napájecí jednotky třetí strany.
 14. Perforovaná část montážního panelu pro vedení kabelů ze spodní strany.
 15. Otvor pro připevnění montážního panelu SmartBracket pomocí přídržného šroubu.

Kompatibilní rozbočovače a prodlužovače dosahu

kompatibilní hub Ajax s firmwarem OS Malevich 2.16.1 a vyšším. Pro fungování klávesnice je nutný

Náboje Prodlužovače dosahu rádiového signálu
 • Hub 2 (2G)
 • Hub 2 (4G)
 • Hub 2 Plus
 • Hybridní rozbočovač (2G)
 • Hybridní rozbočovač (4G)
 • ReX 2

Princip fungování

KeyPad TouchScreen obsahuje vestavěný bzučák, dotykový displej a čtečku pro bezkontaktní autorizaci. Klávesnici lze použít k ovládání bezpečnostních režimů a automatizačních zařízení ak upozorňování na systémové alarmy.

Klávesnice může automaticky upravit jas podsvícení a při přiblížení se probudí. Citlivost je nastavitelná v aplikaci. Rozhraní KeyPad TouchScreen je zděděno z aplikace Ajax Security System. Na výběr jsou tmavé a světlé vzhledy rozhraní. Dotykový displej s úhlopříčkou 5 palců poskytuje přístup k režimu zabezpečení objektu nebo jakékoli skupiny a kontrolu nad scénáři automatizace. Displej také indikuje poruchy systému, jsou-li přítomny (když je povolena kontrola integrity systému ).

V závislosti na nastavení vestavěný bzučák KeyPad TouchScreen informuje o:

 • alarmy;
 • změny bezpečnostního režimu;
 • vstupní/výstupní zpoždění;
 • spouštění detektorů otevření.

Klávesnice funguje na předinstalované baterie. Může být také napájen z napájecího zdroje třetí strany s rozsahem napětí 10,5–14 V⎓ a provozním proudem minimálně 0,5 A. Po připojení externího napájení slouží předinstalované baterie jako záložní zdroj energie .

 

Bezpečnostní kontrola

KeyPad TouchScreen může aktivovat a deaktivovat celý objekt nebo určité skupiny a aktivovat noční režim . Použijte ovládací prvek kartu pro změnu režimu zabezpečení. Zabezpečení můžete ovládat pomocí dotykové obrazovky KeyPad pomocí:

 1. Smartphony . S nainstalovanou aplikací Ajax Security System a podporou Bluetooth Low Energy (BLE). Pro autorizaci uživatele lze místo Tag nebo Pass použít chytré telefony. BLE je rádiový protokol s nízkou spotřebou energie. Klávesnice podporuje smartphony Android a iOS s BLE 4.2 a vyšší.
 2. Karty nebo klíčenky . K rychlé a bezpečné identifikaci uživatelů využívá KeyPad TouchScreen technologii DESFire®. DESFire® je založen na mezinárodním standardu ISO 14443 a kombinuje 128bitové šifrování a ochranu proti kopírování.
 3. Kódy . KeyPad TouchScreen podporuje obecné, osobní kódy a kódy pro neregistrované uživatele.

Přístupové kódy

 • Kód klávesnice je obecný kód nastavený pro klávesnici. Při použití jsou všechny události odesílány do aplikací Ajax jménem klávesnice.
 • Uživatelský kód je osobní kód nastavený pro uživatele připojené k hubu. Při použití jsou všechny události odesílány do aplikací Ajax jménem uživatele.
 • Přístupový kód klávesnice je kód nastavený pro osobu, která není registrována v systému. Při použití se události odesílají do aplikací Ajax s názvem spojeným s tímto kódem.
 • Kód RRU je přístupový kód pro jednotky rychlé reakce (RRU) aktivované po poplachu a platný po určitou dobu. Když je kód aktivován a používán, události jsou doručovány do aplikací Ajax s názvem spojeným s tímto kódem.

Počet osobních kódů, kódů pro přístup z klávesnice a kódů RRU závisí na modelu rozbočovače .

Přístupová práva a kódy lze upravit v aplikacích Ajax. Pokud je kód kompromitován, lze jej změnit na dálku, takže není nutné volat k objektu instalačního technika. Pokud uživatel ztratí svůj Pass, Tag nebo smartphone, může správce nebo PRO s právy konfigurace systému okamžitě zablokovat zařízení v aplikaci. Mezitím může uživatel používat osobní kód k ovládání systému.

 

Bezpečnostní kontrola skupin

Dotyková obrazovka klávesnice umožňuje ovládat zabezpečení skupin (pokud je povolen skupinový režim ). Můžete také upravit nastavení klávesnice a určit, které skupiny budou sdíleny (skupiny klávesnic). Standardně jsou všechny skupiny viditelné na displeji klávesnice v Control tab.

 

Nouzová tlačítka

Pro případ nouze je klávesnice vybavena funkcí Panic záložka se třemi tlačítky:

 • Panika tlačítko;
 • Oheň;
 • Pomocný alarm.

V aplikaci Ajax může administrátor nebo PRO s právy konfigurovat systém vybrat počet tlačítek zobrazených v Panic. tab. dotykové obrazovky klávesnice jsou k dispozici dvě možnosti V nastavení : pouze tlačítko Panic (ve výchozím nastavení) nebo všechna tři tlačítka. Text upozornění v aplikacích a kódy událostí přenášené do centrální monitorovací stanice (CMS) závisí na zvoleném typu tlačítka.

Můžete také aktivovat ochranu proti náhodnému stisknutí. V tomto případě uživatel potvrdí přenos poplachu stisknutím tlačítka Odeslat na displeji klávesnice. Po stisknutí libovolného tlačítka paniky se zobrazí potvrzovací obrazovka.

Stisknutí nouzových tlačítek může spustit scénáře alarmu v systému Ajax.

 

Řízení scénářů

Samostatná záložka klávesnice obsahuje až šest tlačítek, která ovládají jedno automatizační zařízení nebo skupinu zařízení. Skupinové scénáře poskytují pohodlnější ovládání více spínačů, relé nebo zásuvek současně.

Vytvářejte scénáře automatizace v nastavení klávesnice a spravujte je pomocí dotykové obrazovky KeyPad.

KeyPad TouchScreen informuje uživatele o poruchách systému a režimu zabezpečení prostřednictvím:

 • Zobrazit;
 • logo;
 • zvuková indikace.

V závislosti na nastavení se logo rozsvítí červeně nepřetržitě nebo když je systém nebo skupina aktivována. Indikace dotykové obrazovky klávesnice se na displeji zobrazuje pouze tehdy, když je aktivní. Vestavěný bzučák upozorní na alarmy, otevření dveří a zpoždění vstupu/výstupu.

 

Ztlumení požárního poplachu

V případě požárního poplachu v systému jej můžete ztlumit pomocí dotykové obrazovky KeyPad.

Stisknutím nouzového tlačítka požáru na záložce Panic se neaktivuje Alarm propojených požárních hlásičů (pokud je povolen). Při odesílání nouzového signálu z klávesnice bude do aplikace a CMS odesláno příslušné upozornění.

Obrazovka s informacemi o požárním poplachu a tlačítkem pro jeho ztlumení se objeví na všech dotykových obrazovkách klávesnice s aktivovanou funkcí Ztlumit požární poplach . Pokud již bylo stisknuto tlačítko ztlumení na druhé klávesnici, na zbývajících obrazovkách dotykové obrazovky klávesnice se zobrazí odpovídající upozornění. Uživatelé mohou zavřít obrazovku ztlumení požárního poplachu a používat další funkce klávesnice. Chcete-li znovu otevřít obrazovku ztlumení, stiskněte ikonu na dotykovém displeji klávesnice.

Chcete-li okamžitě zobrazit obrazovku ztlumení požárního poplachu na dotykové obrazovce klávesnice, povolte Always Active Display v nastavení klávesnice přepínač . Připojte také napájecí zdroj třetí strany.

Jinak se obrazovka ztlumení zobrazí pouze po probuzení klávesnice.

 

Kód nátlaku

KeyPad TouchScreen podporuje nátlakový kód , který umožňuje simulovat deaktivaci alarmu. V tomto případě ani aplikace Ajax , ani sirény vaše akce neprozradí nainstalované v zařízení. Přesto bude bezpečnostní společnost a další uživatelé bezpečnostních systémů o incidentu informováni.

Předběžná autorizace uživatele

Funkce předběžné autorizace je nezbytná pro zabránění neoprávněnému přístupu k ovládacímu panelu a aktuálnímu stavu systému. Funkci lze aktivovat samostatně pro ovládání a Scénáře klávesnice záložek v nastavení .

Obrazovka pro zadání kódu se zobrazuje na kartách, pro které je aktivována předautorizace. Uživatel by se měl nejprve autentizovat, buď zadáním kódu nebo předložením osobního přístupového zařízení na klávesnici. Výjimkou je Alarm karta, která umožňuje neoprávněným uživatelům vyslat nouzový signál.

 

Automatický zámek neoprávněného přístupu

Pokud je zadán nesprávný kód nebo je během 1 minuty třikrát za sebou použito neověřené přístupové zařízení, klávesnice se zablokuje na dobu určenou v jejím nastavení . Během této doby bude hub ignorovat všechny kódy a přístupová zařízení a zároveň bude informovat uživatele bezpečnostního systému o pokusu o neoprávněný přístup. KeyPad TouchScreen vypne čtečku a zablokuje přístup ke všem kartám. Na displeji klávesnice se zobrazí příslušné upozornění.

PRO nebo uživatel s právy konfigurace systému může odemknout klávesnici prostřednictvím aplikace před uplynutím zadané doby uzamčení.

 

Dvoustupňové odjištění

KeyPad TouchScreen se může účastnit dvoustupňového zastřežení, ale nemůže být použit jako zařízení druhého stupně. Dvoufázový proces aktivace pomocí Tag, Pass nebo smartphonu je podobný použití osobního nebo obecného kódu na klávesnici.

Protokoly přenosu dat Jeweller a Wings

Jeweler and Wings jsou obousměrné protokoly bezdrátového přenosu dat, které poskytují rychlou a spolehlivou komunikaci mezi hubem a zařízeními. Klávesnice používá Jeweler k přenosu alarmů a událostí a Wings k aktualizaci firmwaru, přenosu seznamu skupin, místností a dalších doplňkových informací.

Systém Ajax může přenášet poplachy jak do monitorovací aplikace PRO Desktop , tak do centrální monitorovací stanice (CMS) ve formátech SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 a dalších protokolů .

KeyPad TouchScreen může přenášet následující události:

 1. Zadání nátlakového kódu.
 2. Stisknutím tlačítka paniky. Každé tlačítko má svůj vlastní kód události.
 3. Zámek klávesnice kvůli pokusu o neoprávněný přístup.
 4. Alarm/obnovení manipulace.
 5. Ztráta/obnovení spojení s hubem (nebo extenderem rádiového signálu).
 6. Aktivace/deaktivace systému.
 7. Neúspěšný pokus o aktivaci bezpečnostního systému (se zapnutou kontrolou integrity systému ).
 8. Trvalá deaktivace/aktivace klávesnice.
 9. Jednorázová deaktivace/aktivace klávesnice.

Když je přijat poplach, operátor na monitorovací stanici bezpečnostní společnosti ví, co se stalo a kde přesně má vyslat tým rychlé reakce. Adresovatelnost zařízení Ajax umožňuje odesílání událostí na PRO Desktop nebo CMS, včetně typu zařízení, jeho názvu, bezpečnostní skupiny a virtuální místnosti. Upozorňujeme, že seznam přenášených parametrů se může lišit v závislosti na typu CMS a zvoleném komunikačním protokolu pro monitorovací stanici.

ID a číslo zařízení lze nalézt v jeho stavech v aplikaci Ajax .

Přidávání do systému

KeyPad TouchScreen není kompatibilní s Hub Jeweller , Hub Plus Jeweller a bezpečnostními ovládacími panely třetích stran.

Pro připojení KeyPad TouchScreen k hubu musí být klávesnice umístěna na stejném zabezpečeném místě jako systém (v dosahu rádiové sítě hubů). Aby klávesnice fungovala přes prodlužovač dosahu rádiového signálu ReX 2 , musíte nejprve přidat klávesnici do rozbočovače a poté ji připojit k ReX 2 v nastavení prodlužovače dosahu.

Hub a zařízení musí pracovat na stejné rádiové frekvenci; jinak jsou nekompatibilní. Rádiový frekvenční rozsah zařízení se může lišit v závislosti na regionu. Doporučujeme zakoupit a používat zařízení Ajax ve stejném regionu. Rozsah provozních rádiových frekvencí si můžete ověřit u služby technické podpory .

 

Před přidáním zařízení

 1. Nainstalujte si aplikaci Ajax .
 2. Vytvořte si uživatelský nebo PRO účet, pokud jej nemáte. Přidejte do aplikace kompatibilní centrum, nakonfigurujte potřebná nastavení a vytvořte alespoň jednu virtuální místnost .
 3. Ujistěte se, že je rozbočovač zapnutý a má přístup k internetu přes Ethernet, Wi-Fi a/nebo mobilní síť.
 4. Ujistěte se, že je hub deaktivován a nezačne se aktualizovat kontrolou jeho stavu v aplikaci Ajax.

Zařízení do hubu může přidat pouze PRO nebo admin s právy ke konfiguraci systému.

 

Připojení k rozbočovači

 1. Otevřete aplikaci Ajax . Vyberte hub, kam chcete přidat klávesnici.
 2. Přejděte do části Zařízení tab. Klikněte na Přidat zařízení .
 3. Pojmenujte zařízení, naskenujte nebo ručně zadejte QR kód (umístěný na klávesnici a na krabici) a vyberte místnost a skupinu (pokud je povolen skupinový režim ).
 4. Stiskněte Přidat .
 5. Zapněte klávesnici přidržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund.

Pokud se připojení nezdaří, vypněte klávesnici a zkuste to znovu za 5 sekund. Pamatujte, že pokud již byl do hubu přidán maximální počet zařízení ( v závislosti na modelu hubu ), budete upozorněni, když se pokusíte přidat nové.

KeyPad TouchScreen má vestavěný bzučák, který může upozorňovat na alarmy a specifické stavy systému, ale není to siréna. Do hubu můžete přidat až 10 takových zařízení (včetně sirén). Zvažte to při plánování vašeho bezpečnostního systému.

Po připojení k hubu se klávesnice objeví v seznamu hubových zařízení v aplikaci Ajax. Frekvence aktualizace pro stavy zařízení v seznamu závisí na nastavení Klenotník nebo Klenotník/Fibra , výchozí hodnota je 36 sekund.

Dotyková obrazovka klávesnice funguje pouze s jedním rozbočovačem. Po připojení k novému hubu přestane odesílat události do starého. Přidání klávesnice do nového hubu ji automaticky neodstraní ze seznamu zařízení starého hubu. To musí být provedeno prostřednictvím aplikace Ajax.

Poruchy

Když je zjištěna porucha dotykové obrazovky klávesnice, aplikace Ajax zobrazí na ikoně zařízení počítadlo poruch. Všechny poruchy jsou indikovány ve stavech klávesnice. Pole s poruchami budou zvýrazněna červeně.

Porucha se zobrazí, pokud:

 • kryt klávesnice je otevřený (spuštěn sabotáž);
 • přes Jeweller není žádné spojení s hubem nebo prodlužovačem dosahu rádiového signálu;
 • přes Wings není žádné spojení s hubem nebo prodlužovačem dosahu rádiového signálu;
 • baterie klávesnice je slabá;
 • teplota klávesnice je mimo přijatelné limity.

ikony

 

Ikony v aplikaci

Ikony v aplikaci zobrazují některé stavy klávesnice. Přístup k nim:

 1. Přihlaste se do aplikace Ajax .
 2. Vyberte rozbočovač.
 3. Přejděte do části Zařízení tab.
Ikona Význam

Síla signálu klenotníka. Zobrazuje sílu signálu mezi hubem a zařízením. Doporučená hodnota je 2–3 bary.

 

Úroveň nabití baterie klávesnice je v pořádku nebo se nabíjí.

Klávesnice má poruchu. Seznam poruch je dostupný ve stavech klávesnice.

 

Zobrazí se, když je aktivován modul Bluetooth klávesnice.
Nastavení Bluetooth není dokončeno. Popis je dostupný ve stavech klávesnice.

K dispozici je aktualizace firmwaru. Přejděte na stavy nebo nastavení klávesnice, najděte popis a spusťte aktualizaci.

Ikona není k dispozici v aplikaci Ajax Security System s verzí 3.0 a vyšší pro iOS a Android.

Chcete-li aktualizovat firmware, připojte externí napájecí zdroj k dotykové obrazovce KeyPad.

 

Zobrazuje se, když klávesnice pracuje přes REX
Čtení Pass/Tag je povoleno v nastavení KeyPad TouchScreen.
Zvonek při otevření je povolen v nastavení dotykové obrazovky klávesnice.

Zařízení je trvale deaktivováno.

 

Upozornění na neoprávněnou manipulaci jsou trvale deaktivována.

 

Zařízení je deaktivováno až do první deaktivace systému.

 

Oznámení o sabotážním poplachu jsou deaktivována až do prvního deaktivace systému.

 

 

Ikony na displeji

Ikony se zobrazují v horní části displeje a informují o konkrétních stavech nebo událostech systému.

Ikona Význam

Po poplachu je vyžadováno obnovení systému. Uživatel může buď odeslat požadavek nebo obnovit systém v závislosti na typu svého účtu . Chcete-li tak učinit, klikněte na ikonu a vyberte požadované tlačítko na obrazovce.

Ztlumení požárního poplachu. Objeví se po zavření obrazovky ztlumení požárního poplachu . Uživatelé mohou kdykoli kliknout na ikonu a ztlumit požární poplach, včetně propojeného požárního poplachu.

Zvonek při otevírání je zakázán. Klepnutím na ikonu povolíte.

Zobrazí se na displeji, když jsou upravena požadovaná nastavení .

Zvonek při otevírání je povolen. Klepnutím na ikonu zakážete.

Zobrazí se na displeji, když jsou upravena požadovaná nastavení .

států

Stavy poskytují informace o zařízení a jeho provozních parametrech. Stavy dotykové obrazovky KeyPad lze nalézt v aplikacích Ajax:

 1. Přejděte do části Zařízení tab.
 2. Vyberte KeyPad TouchScreen . ze seznamu položku
Parametr Hodnota
Porucha

Kliknutím na otevře seznam poruch dotykové obrazovky klávesnice.

Pole se zobrazí pouze v případě, že je zjištěna závada.

K dispozici je nová verze firmwaru

Kliknutím na otevře pokyny pro aktualizaci firmwaru klávesnice.

Pole se zobrazí, pokud je k dispozici nová verze firmwaru .

Stav se nezobrazuje v aplikaci Ajax Security System s verzí 3.0 a vyšší pro iOS a Android.

Chcete-li aktualizovat firmware, připojte externí napájecí zdroj k dotykové obrazovce KeyPad.

Varování Kliknutím na otevře seznam nastavení a oprávnění, která je třeba aplikaci udělit pro správné fungování klávesnice.
Síla signálu klenotníka

Síla signálu mezi rozbočovačem nebo prodlužovačem dosahu a zařízením na kanálu Jeweler. Doporučená hodnota je 2–3 bary.

Jeweler je protokol pro přenos událostí a alarmů dotykové obrazovky klávesnice.

Připojení přes Jeweler Stav připojení na kanálu Jeweller mezi zařízením a rozbočovačem (nebo extenderem):

 

 • Online — zařízení je připojeno k rozbočovači nebo k prodlužovači dosahu.
 • Offline — zařízení není připojeno k rozbočovači ani k prodlužovači dosahu. Zkontrolujte připojení klávesnice.
Síla signálu křídel

Síla signálu mezi hubem nebo extenderem a zařízením na kanálu Wings. Doporučená hodnota je 2–3 bary.

Wings je protokol pro aktualizaci firmwaru a přenos seznamu skupin, místností a dalších doplňkových informací.

Připojení přes Wings Stav připojení na kanálu Wings mezi rozbočovačem nebo extenderem a zařízením:

 

 • Online — zařízení je připojeno k rozbočovači nebo k prodlužovači dosahu.
 • Offline — zařízení není připojeno k rozbočovači ani k prodlužovači dosahu. Zkontrolujte připojení klávesnice.
Výkon vysílače

Zobrazuje zvolený výkon vysílače.

Parametr se objeví, když Max nebo Attenuation vybrána možnost je v nabídce Test útlumu signálu .

Nabíjení baterie Úroveň nabití baterie zařízení:

 

 • OK
 • Slabá baterie

Když jsou baterie vybité, aplikace Ajax a bezpečnostní společnost obdrží příslušná upozornění.

Po odeslání upozornění na vybitou baterii může klávesnice fungovat až 2 týdny.

Víčko Stav tamperu klávesnice, který reaguje na odpojení nebo otevření krytu zařízení:

 

 • Open — klávesnice byla odstraněna ze SmartBracket nebo byla narušena její integrita. Zkontrolujte zařízení.
 • Zavřeno – klávesnice je nainstalována na montážním panelu SmartBracket. Integrita krytu zařízení a montážního panelu není narušena. Normální stav.
Externí napájení Stav připojení externího napájení klávesnice:

 

 • Připojeno — k zařízení je připojeno externí napájení.
 • Odpojeno — externí napájení je odpojeno. Zařízení běží na baterie.
Vždy aktivní displej Zobrazí se, když je v nastavení klávesnice povolen přepínač Always Active Display a je připojeno externí napájení.
Zvuková indikace alarmů Zobrazuje stav nastavení Aktivovat bzučák klávesnice, pokud je v systému detekován alarm .
Doba trvání poplachu

Doba trvání zvukového signálu v případě poplachu.

Nastavuje se v krocích po 3 sekundách.

Zobrazí se, když je aktivován přepínač Aktivovat bzučák klávesnice, pokud je v systému detekován alarm .

Čtení průkazu/značky Zobrazuje, zda je povolena čtečka karet a klíčenky.
Bluetooth Zobrazuje, zda je modul Bluetooth klávesnice povolen pro ovládání systému pomocí chytrého telefonu.
Nastavení pípnutí
Aktivace/deaktivace Je-li povoleno, klávesnice upozorní na aktivaci a deaktivaci krátkým pípnutím.
Aktivace/deaktivace nočního režimu Když je tato funkce povolena, klávesnice vás upozorní na zapnutí/vypnutí nočního režimu krátkým pípnutím.
Vstupní zpoždění Je-li povoleno, klávesnice pípá o zpoždění při zadávání .
Výjezdová zpoždění Je-li povoleno, klávesnice pípá o zpoždění při odchodu .
Vstupní zpoždění v nočním režimu Je-li povoleno, klávesnice pípne o zpoždění při vstupu do nočního režimu .
Ukončení zpoždění v nočním režimu Když je tato funkce povolena, klávesnice při odchodu z nočního režimu pípne o zpoždění .
Zvonek při otevírání

Je-li povoleno, siréna upozorní na spuštění detektorů v režimu deaktivovaného systému.

Zjistěte více

Hlasitost pípnutí Zobrazuje se, pokud jsou aktivována upozornění na aktivaci/deaktivaci, vstupní/odchodové zpoždění a otevření. Zobrazuje úroveň hlasitosti bzučáku pro upozornění.
Trvalá deaktivace Zobrazuje stav nastavení trvalé deaktivace klávesnice:

 

 • Ne – klávesnice pracuje v normálním režimu.
 • Pouze víko — administrátor hubu zakázal upozornění na spuštění tamperu klávesnice.
 • Zcela — klávesnice je zcela vyloučena z provozu systému. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí alarmy ani jiné události.
Jednorázová deaktivace Zobrazuje stav nastavení jednorázové deaktivace klávesnice:

 

 • Ne – klávesnice pracuje v normálním režimu.
 • Pouze víko — upozornění na spuštění sabotáže klávesnice jsou deaktivována až do prvního odjištění.
 • Zcela — klávesnice je zcela vyloučena z provozu systému až do prvního odjištění. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí alarmy ani jiné události.
Firmware Verze firmwaru klávesnice.
ID ID klávesnice. K dispozici také na QR kódu na krytu zařízení a jeho krabici.
Číslo zařízení Číslo smyčky zařízení (zóny).

Nastavení

Chcete-li změnit nastavení dotykové obrazovky klávesnice v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte do části Zařízení tab.
 2. Vyberte KeyPad TouchScreen . ze seznamu položku
 3. Přejděte do Nastavení kliknutím na ikona.
 4. Nastavte požadované parametry.
 5. Klepnutím na tlačítko Zpět uložíte nové nastavení.
Nastavení Hodnota
název

Název klávesnice. Zobrazuje se v seznamu zařízení hub, text SMS a upozornění ve zdroji událostí.

Chcete-li změnit název zařízení, klikněte na textové pole.

Název může obsahovat až 12 znaků azbuky nebo až 24 znaků latinky.

Pokoj, místnost

Výběr virtuální místnosti, ke které je přiřazena dotyková obrazovka KeyPad.

Název místnosti se zobrazuje v textu SMS a upozornění ve zdroji událostí.

Přístup k nastavení Výběr způsobu zapnutí/vypnutí:

 

 • Pouze kódy klávesnice.
 • Pouze uživatelské kódy.
 • Klávesnice a uživatelské kódy.

Chcete-li aktivovat přístupové kódy klávesnice nastavené pro osoby, které nejsou registrovány v systému, vyberte možnosti na klávesnici: Pouze kódy klávesnice nebo Kódy klávesnice a uživatele .

Kód klávesnice Výběr obecného kódu pro bezpečnostní kontrolu. Obsahuje 4 až 6 číslic.
Kód nátlaku

Výběr obecného nátlakového kódu pro tichý alarm. Obsahuje 4 až 6 číslic.

Rozsah detekce obrazovky Konfigurace vzdálenosti, na kterou klávesnice reaguje na přiblížení a rozsvítí displej:

 

 • Minimální.
 • Nízký.
 • Normální (ve výchozím nastavení).
 • Vysoký.
 • Max.

Zvolte optimální citlivost, na kterou bude klávesnice reagovat na přiblížení, jak chcete.

Ztlumit požární poplach

Je-li povoleno, uživatelé mohou ztlumit poplach požárních detektorů Ajax (i propojené ) pomocí klávesnice.

 

Čtení průkazu/značky Po aktivaci lze režim zabezpečení ovládat pomocí Pass a Tag . přístupových zařízení
Bluetooth Po aktivaci lze bezpečnostní režim ovládat pomocí chytrého telefonu.
Citlivost Bluetooth Nastavení citlivosti modulu Bluetooth klávesnice:

 

 • Minimální.
 • Nízký.
 • Normální (ve výchozím nastavení).
 • Vysoký.
 • Max.

Dostupné, pokud je povolen přepínač Bluetooth .

Automatický zámek neoprávněného přístupu

Pokud je tato funkce povolena, klávesnice se na předem nastavenou dobu zablokuje, pokud je zadán nesprávný kód nebo jsou během 1 minuty více než třikrát za sebou použita neověřená přístupová zařízení.

PRO nebo uživatel s právy ke konfiguraci systému může odemknout klávesnici prostřednictvím aplikace před uplynutím zadané doby uzamčení.

Čas automatického zamykání, min Výběr doby zámku klávesnice po pokusech o neoprávněný přístup:

 

 • 3 minuty.
 • 5 minut.
 • 10 minut.
 • 20 minut.
 • 30 minut.
 • 60 minut.
 • 90 minut.
 • 180 minut.

Dostupné, pokud automatického zamykání neoprávněného přístupu . je aktivován přepínač

Ovládání zvonku pomocí klávesnice

Je-li povoleno, může uživatel aktivovat/deaktivovat z displeje klávesnice upozornění na spuštění detektorů otevření. Povolit dodatečně zvonění při otevření v nastavení klávesnice a pro alespoň jeden bistabilní detektor.

Aktualizace firmware

Přepne zařízení do režimu aktualizace firmwaru.

Chcete-li aktualizovat firmware, připojte externí napájecí zdroj k dotykové obrazovce KeyPad.

Test síly signálu klenotníka

Přepne zařízení do režimu testu síly signálu Jeweller.

Test síly signálu křídel

Přepne zařízení do režimu testu síly signálu Wings.

Test útlumu signálu

Přepne zařízení do režimu testu útlumu signálu.

Pass/Tag Reset

Umožňuje smazat všechny rozbočovače spojené s Tag nebo Pass z paměti zařízení.

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku KeyPad TouchScreen v aplikaci Ajax.
Trvalá deaktivace

Umožňuje uživateli deaktivovat zařízení bez jeho odstranění ze systému.

K dispozici jsou tři možnosti:

 • Ne – zařízení pracuje v normálním režimu a přenáší všechny události.
 • Zcela – zařízení neprovádí systémové příkazy a neúčastní se scénářů automatizace a systém ignoruje alarmy a další oznámení zařízení.
 • Pouze víko – systém ignoruje upozornění spouštějící neoprávněnou manipulaci se zařízením.
Jednorázová deaktivace

Umožňuje uživateli deaktivovat události zařízení až do prvního odjištění.

K dispozici jsou tři možnosti:

 • Ne – zařízení pracuje v normálním režimu.
 • Pouze víko — oznámení o spuštění sabotáže zařízení jsou vypnuta, pokud je aktivní režim střežení.
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému, když je aktivní režim střežení. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí alarmy ani jiné události.
Smazat zařízení Zruší spárování zařízení, odpojí je od rozbočovače a odstraní jeho nastavení.
 

Správa zabezpečení

Nastavení Hodnota
Ovládací obrazovka

Aktivuje/deaktivuje bezpečnostní kontrolu z klávesnice.

Když je zakázáno, Control karta je skrytá na displeji klávesnice. Uživatel nemůže ovládat režim zabezpečení systému a skupin z klávesnice.

Sdílené skupiny

Výběr skupin, které budou sdíleny a dostupné pro správu všem oprávněným uživatelům.

Všechny systémové skupiny a skupiny vytvořené po přidání KeyPad TouchScreen do hubu jsou standardně sdíleny.

Dostupné, pokud je povolen režim skupiny .

Předběžná autorizace Je-li povoleno, aby měl uživatel přístup k ovládacímu panelu a aktuálnímu stavu systému, měl by se nejprve ověřit: zadat kód nebo předložit osobní přístupové zařízení.
Aktivace bez kódu

Je-li povoleno, může uživatel aktivovat objekt bez zadání kódu nebo předložení osobního přístupového zařízení.

Pokud je zakázáno, zadejte kód nebo předložte přístupové zařízení k aktivaci systému. Obrazovka pro zadání kódu se objeví po stisknutí Zapnout knoflík.

Dostupné, pokud je deaktivován přepínač Předběžná autorizace.

Snadná změna režimu zapnutí/přiřazení skupiny Snadná správa

Je-li povoleno, uživatelé mohou přepínat režim střežení systému (nebo skupiny) pomocí přístupových zařízení bez potvrzení pomocí tlačítek na klávesnici.

Dostupné, pokud je vypnutý skupinový režim nebo je povolena pouze 1 skupina v nabídce Sdílené skupiny .

Zobrazit seznam poruch na obrazovce

Je-li povoleno, na displeji klávesnice se zobrazí seznam poruch bránících zapnutí. Za tímto účelem povolte kontrolu integrity systému .

Zobrazení seznamu může chvíli trvat. Tím se zkracuje doba provozu klávesnice z předinstalovaných baterií.

 

Scénáře automatizace

Nastavení Hodnota
Řízení scénářů

Aktivuje/deaktivuje správu scénářů z klávesnice.

Když je zakázáno, Scénáře karta je skrytá na displeji klávesnice. Uživatel nemůže ovládat automatizační scénáře z klávesnice.

Scénáře klávesnice

Nabídka umožňuje vytvořit až šest scénářů pro ovládání jednoho automatizačního zařízení nebo skupiny zařízení.

Po uložení nastavení se na displeji klávesnice zobrazí tlačítka pro správu scénářů ( Scénáře karta).

Uživatel nebo PRO s právy ke konfiguraci systému může přidávat nebo odstraňovat a zapínat/vypínat scénáře. nezobrazují Zakázané scénáře se ve scénářích záložce na displeji klávesnice.

Předběžná autorizace Pokud je povoleno, aby měl uživatel přístup ke správě scénářů, měl by se nejprve ověřit: zadat kód nebo předložit osobní přístupové zařízení.
 

Nouzové signály

Nastavení Hodnota
Nouzová tlačítka na obrazovce

Je-li povoleno, může uživatel vyslat nouzový signál nebo zavolat pomoc z klávesnice Panic tab.

Když je zakázáno, Panic tab is hidden from the keypad display.

Typ tlačítka Výběr počtu tlačítek pro zobrazení na Panic tab. K dispozici jsou dvě možnosti:

 

 • Pouze tlačítko Panic (standardně).
 • Tři tlačítka: Tísňové tlačítko , Požár , Pomocný alarm .
Ochrana před náhodným tiskem Pokud je tato možnost povolena, odeslání poplachu vyžaduje dodatečné potvrzení od uživatele.
Upozornění sirénou
Pokud je stisknuto tlačítko paniky Je-li povoleno, sirény přidané do systému se aktivují po tlačítka Panic . stisknutí
Pokud je stisknuto tlačítko hlášení požáru

Když je povoleno, sirény přidané do systému se aktivují po Fire . stisknutí tlačítka

Přepínač se zobrazí, pokud je v nabídce Typ tlačítka povolena možnost se třemi tlačítky .

Pokud je stisknuto tlačítko pomocného požadavku

Je-li povoleno, sirény přidané do systému se aktivují po pomocného poplachu . stisknutí tlačítka

Přepínač se zobrazí, pokud je v nabídce Typ tlačítka povolena možnost se třemi tlačítky .

 

Nastavení obrazovky

Nastavení Hodnota
Automatické nastavení Přepínač je ve výchozím nastavení povolen. Jas podsvícení displeje se automaticky nastavuje v závislosti na úrovni okolního osvětlení.
Manuální nastavení jasu

Volba úrovně podsvícení displeje: od 0 do 100 % (0 — podsvícení je minimální, 100 — podsvícení je maximální). Nastavuje se v krocích po 10 %.

Podsvícení je zapnuté pouze tehdy, je-li aktivní displej.

Ruční nastavení je k dispozici, když je přepínač Auto Adjust vypnutý.

Vzhled Úprava vzhledu rozhraní:

 

 • Tmavé (ve výchozím nastavení).
 • Světlo .
Vždy aktivní displej

Displej klávesnice zůstane vždy aktivní, když je přepínač povolen a je připojeno externí napájení.

Přepínač je ve výchozím nastavení zakázán. V tomto případě se klávesnice po určité době od poslední interakce s displejem uspí.

Indikace aktivovaného režimu Nastavení LED indikace klávesnice:

 

 • Vypnuto (ve výchozím nastavení) — LED indikace je vypnutá.
 • Pouze při zapnutí — LED indikace se rozsvítí, když je systém zapnutý a klávesnice přejde do režimu spánku (displej se vypne).
 • Vždy — LED indikace je zapnutá bez ohledu na režim zabezpečení. Aktivuje se, když klávesnice přejde do režimu spánku.
Jazyk

Konfigurace jazyka rozhraní klávesnice. Standardně je nastavena angličtina.

Chcete-li změnit jazyk, vyberte požadovaný a klikněte na Uložit .

 

Nastavení zvukové indikace

KeyPad TouchScreen má vestavěný bzučák, který v závislosti na nastavení provádí následující funkce:

 1. Označuje stav zabezpečení a také vstupní/výstupní zpoždění .
 2. Zvonkohra při otevírání.
 3. Informuje o alarmech.

Nedoporučujeme používat KeyPad TouchScreen místo sirény. Bzučák klávesnice je určen pouze pro další upozornění. Sirény Ajax jsou navrženy tak, aby odrazovaly vetřelce a přitahovaly pozornost. Správně nainstalovaná siréna se obtížněji demontuje kvůli její zvýšené montážní poloze ve srovnání s klávesnicí v úrovni očí.

Nastavení Hodnota
Nastavení pípnutí. Pípnutí při změně aktivovaného režimu
Aktivace/deaktivace

Když je povoleno : Při změně režimu zabezpečení z klávesnice, jiného zařízení nebo aplikace se odešle zvukové upozornění.

Je-li zakázáno : při změně bezpečnostního režimu pouze z klávesnice se odešle zvukové upozornění.

Hlasitost pípnutí závisí na hlasitosti nakonfigurovaných tlačítek.

Aktivace/deaktivace nočního režimu

Je-li povoleno : je odesláno zvukové upozornění, pokud je noční režim aktivován/deaktivován z klávesnice, jiného zařízení nebo aplikace.

Když je vypnutý : zvukové upozornění je odesláno, pokud je noční režim aktivován/deaktivován pouze z klávesnice.

Hlasitost pípnutí závisí na hlasitosti nakonfigurovaných tlačítek.

Pípnutí při zpoždění
Vstupní zpoždění

Je-li povoleno, vestavěný bzučák pípne se zpožděním při vstupu.

Výjezdová zpoždění

Když je povoleno, vestavěný bzučák pípne o zpoždění při odchodu.

Vstupní zpoždění v nočním režimu

Když je tato funkce povolena, vestavěný bzučák pípne se zpožděním při vstupu do nočního režimu .

Ukončení zpoždění v nočním režimu

Když je tato funkce povolena, vestavěný bzučák pípne o zpoždění při odchodu z nočního režimu .

Pípnout při odzbrojení
Zvonek při otevírání

Je-li aktivován, vestavěný bzučák vás informuje krátkým pípnutím, že detektory otevření jsou spuštěny v režimu deaktivovaného systému.

Hlasitost pípnutí Výběr úrovně hlasitosti vestavěného bzučáku pro upozornění na aktivaci/deaktivaci, vstupní/odchozí zpoždění a otevření:

 

 • Klid.
 • Hlasitý.
 • Velmi hlasitý.
Tlačítka
Hlasitost Úprava hlasitosti upozornění bzučákem pro interakce s displejem klávesnice.
Alarmová reakce
Zvukový alarm Nastavení režimu, kdy vestavěný bzučák aktivuje alarm:

 

 • Vždy — zvukový alarm bude aktivován bez ohledu na režim zabezpečení systému.
 • Pouze při aktivaci — akustický alarm bude aktivován, pokud je systém nebo skupina, ke které je klávesnice přiřazena, aktivována.
Pokud je v systému detekován alarm, aktivujte bzučák klávesnice Když je povoleno, vestavěný bzučák upozorní na poplach v systému.
Alarm ve skupinovém režimu

Výběr skupiny (ze sdílené), na který alarm klávesnice upozorní. Všechny sdílené skupiny . Ve výchozím nastavení je nastavena možnost

Pokud má klávesnice pouze jednu sdílenou skupinu a ta je smazána, vrátí se nastavení na původní hodnotu.

Zobrazí se, pokud je povolen režim skupiny .

Doba trvání alarmu

Délka zvukového signálu v případě poplachu: od 3 sekund do 3 minut.

Připojení externího napájení klávesnice se doporučuje pro dobu trvání zvukového signálu delší než 30 sekund.

Upravte vstupní/výstupní zpoždění v příslušných nastaveních detektorů, nikoli v nastavení klávesnice.

 

Nastavení odezvy klávesnice na alarmy zařízení

KeyPad TouchScreen může reagovat na poplachy z každého detektoru v systému pomocí vestavěného bzučáku. Funkce je užitečná, když nepotřebujete aktivovat bzučák pro alarm konkrétního zařízení. To lze například použít pro spouštění detektoru úniku LeaksProtect .

Ve výchozím nastavení je odezva klávesnice povolena na poplachy všech zařízení v systému.

Chcete-li nastavit odezvu klávesnice na alarm zařízení:

 1. Otevřete aplikaci Ajax .
 2. Přejděte do části Zařízení tab.
 3. Ze seznamu vyberte zařízení, pro které chcete konfigurovat odezvu klávesnice.
 4. zařízení Přejděte do Nastavení kliknutím na ikona.
 5. Najděte možnost Upozornění sirénou a vyberte přepínače, které ji aktivují. Aktivujte nebo deaktivujte funkci.
 6. Opakujte kroky 3–5 pro zbývající systémová zařízení.
 

Nastavení odezvy klávesnice na sabotážní poplach

KeyPad TouchScreen může reagovat na alarmy krytu z každého systémového zařízení pomocí vestavěného bzučáku. Když je funkce aktivována, bzučák vestavěný v klávesnici vydá zvukový signál při aktivaci tamper tlačítka zařízení.

Chcete-li nastavit odezvu klávesnice na poplach sabotáže:

 1. Otevřete aplikaci Ajax.
 2. Přejděte do části Zařízení tab.
 3. Vyberte rozbočovač a přejděte do jeho Nastavení .
 4. Vyberte nabídku Servis .
 5. Přejděte do sekce Zvuky a upozornění .
 6. Aktivujte přepínač Pokud je víko hubu nebo jakéhokoli detektoru otevřené .
 7. Klepnutím na tlačítko Zpět uložíte nové nastavení.

Tamper tlačítko reaguje na otevření a zavření krytu bez ohledu na režim střežení zařízení nebo systému.

 

Nastavení odezvy klávesnice na stisknutí tlačítka paniky v aplikacích Ajax

V aplikacích Ajax můžete nakonfigurovat odezvu klávesnice na poplach při stisknutí tlačítka paniky. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Ajax.
 2. Přejděte do části Zařízení tab.
 3. Vyberte rozbočovač a přejděte do jeho Nastavení .
 4. Vyberte nabídku Servis .
 5. Přejděte do sekce Zvuky a upozornění .
 6. Povolit přepínač Pokud je stisknuto tlačítko paniky v aplikaci .
 7. Klepnutím na tlačítko Zpět uložíte nové nastavení.
 

Nastavení indikace po poplachu na klávesnici

dotykový displej klávesnice ajax

Klávesnice může informovat o spuštění v zapnutém systému pomocí LED indikace.

Funkce funguje následovně:

 1. Systém zaregistruje poplach.
 2. Klávesnice přehraje poplachový signál (pokud je povolen). Délka a hlasitost signálu závisí na nastavení zařízení .
 3. LED na klávesnici dvakrát blikne (jednou za 3 sekundy), dokud není systém deaktivován.

Díky této funkci mohou uživatelé systému a hlídky bezpečnostních společností pochopit, že došlo k poplachu.

Indikace po poplachu KeyPad TouchScreen nefunguje pro vždy aktivní detektory, pokud byl detektor spuštěn, když byl systém deaktivován.

Chcete-li povolit indikaci po poplachu dotykovou obrazovkou KeyPad, v aplikaci Ajax PRO :

 1. Přejděte do nastavení centra:
  • Hub → Nastavení → Servis → Indikace LED.
 2. Určete, o kterých událostech bude dotyková obrazovka klávesnice informovat dvojitým bliknutím LED indikátoru před deaktivací systému:
  • Potvrzený alarm narušení/přidržení.
  • Jednorázový alarm narušení/přidržení.
  • Otevírání víka.
 3. Vyberte požadovanou dotykovou obrazovku klávesnice v nabídce Zařízení . Kliknutím na Zpět uložte parametry.
 4. Klepněte na tlačítko Zpět . Budou použity všechny hodnoty.
 

Jak nastavit zvonění

Pokud je povolena funkce Zvonek při otevření , dotyková obrazovka klávesnice vás krátkým pípnutím upozorní, pokud se při deaktivaci systému spustí detektory otevření. Funkce se využívá například v obchodech pro upozornění zaměstnanců, že někdo vstoupil do budovy.

Oznámení se konfigurují ve dvou fázích: nastavení klávesnice a nastavení detektorů otevření. Tento článek poskytuje další informace o Chime a jak nastavit detektory.

Chcete-li nastavit odezvu klávesnice:

 1. Otevřete aplikaci Ajax.
 2. Přejděte do části Zařízení tab.
 3. Vyberte KeyPad TouchScreen a přejděte do jeho Nastavení .
 4. Přejděte do nabídky Zvuková indikace Nastavení pípnutí .
 5. Povolte přepínač Zvonkohra při otevření v kategorii Pípnutí při deaktivaci .
 6. Nastavte požadovanou hlasitost oznámení.
 7. Klepnutím na tlačítko Zpět uložte nastavení.

Pokud jsou nastavení provedena správně, na kartě Ovládání v aplikaci Ajax se zobrazí ikona zvonku. Kliknutím na něj aktivujete nebo deaktivujete zvonění při otevření.

Chcete-li nastavit ovládání zvonění z displeje klávesnice:

 1. Otevřete aplikaci Ajax.
 2. Přejděte do části Zařízení tab.
 3. Vyberte KeyPad TouchScreen a přejděte do jeho Nastavení .
 4. Povolte přepínání správy zvonku pomocí klávesnice .

Pokud jsou nastavení provedena správně, ikona zvonku objeví se v ovládání na displeji klávesnice. Kliknutím na něj aktivujete/deaktivujete zvonění při otevření.

Nastavení kódů

 
 
 
 
 
 
 
 

Přidání karet a přívěsků na klíče

KeyPad TouchScreen může pracovat s klíčenkami Tag , Pass kartami a zařízeními třetích stran, která podporují technologii DESFire®.

Před přidáním zařízení třetích stran, která podporují DESFire®, se ujistěte, že mají dostatek volné paměti pro manipulaci s novou klávesnicí. Zařízení třetí strany by mělo být přednostně předem naformátováno.

Maximální počet připojených průchodů a značek závisí na modelu rozbočovače. Připojené průkazy a štítky neovlivňují celkový limit zařízení na rozbočovači.

Model náboje Počet zařízení Tag nebo Pass
Hub 2 (2G) 50
Hub 2 (4G) 50
Hub 2 Plus 200
Hybridní rozbočovač (2G) 50
Hybridní rozbočovač (4G) 50
 

Jak přidat štítek nebo průkaz do systému

 1. Otevřete aplikaci Ajax.
 2. Vyberte hub, ke kterému chcete přidat štítek nebo průchod.
 3. Přejděte do části Zařízení tab.

  Ujistěte se, že Pass/Tag Reading . je alespoň v jednom nastavení klávesnice povolena funkce

 4. Klikněte na Přidat zařízení .
 5. Vyberte Přidat heslo/štítek .
 6. Zadejte typ (Tag nebo Pass), barvu, název zařízení a uživatele (je-li to nutné).
 7. Klepněte na tlačítko Další . Poté se hub přepne do režimu registrace zařízení.
 8. Přejděte na libovolnou kompatibilní klávesnici s povolenou funkcí Pass/Tag Reading a aktivujte ji.
   

  Po aktivaci KeyPad TouchScreen zobrazí obrazovku pro přepnutí klávesnice do režimu registrace přístupových zařízení. Klepněte na tlačítko Start .

  Obrazovka se automaticky aktualizuje, pokud je připojeno externí napájení a Always Active Display . v nastavení klávesnice je povolen přepínač

  Obrazovka pro přepnutí klávesnice do registračního režimu se objeví na všech dotykových obrazovkách klávesnice systému. Když administrátor nebo PRO s právy konfigurovat systém začne registrovat Tag/Pass na jedné klávesnici, zbytek se přepne do výchozího stavu.

 9. Předložte Pass nebo Tag širokou stranou ke čtečce klávesnice na několik sekund. Je označena vlnou ikony na těle. Po úspěšném přidání obdržíte upozornění v aplikaci Ajax a na displeji klávesnice.

Pokud se připojení nezdaří, zkuste to znovu za 5 sekund. Vezměte prosím na vědomí, že pokud již byl do hubu přidán maximální počet zařízení Tag nebo Pass, při přidávání nového zařízení obdržíte odpovídající upozornění v aplikaci Ajax.

Tag i Pass mohou pracovat s několika huby současně. Maximální počet hubů je 13. Pokud se pokusíte svázat Tag nebo Pass s hubem, který již dosáhl limitu hubu, obdržíte odpovídající upozornění. Chcete-li takovou klíčenku/kartu svázat s novým rozbočovačem, budete ji muset resetovat .

Pokud potřebujete přidat další štítek nebo heslo, klikněte na Přidat další štítek/štítek v aplikaci . Opakujte kroky 6–9.

 

Jak odstranit tag nebo pass z hubu

Resetováním se vymažou všechna nastavení a vazby klíčenek a karet. V tomto případě se resetovací tag a heslo odstraní pouze z rozbočovače, ze kterého byl reset proveden. Na jiných centrech se v aplikaci stále zobrazuje Tag nebo Pass, ale nelze je použít ke správě režimů zabezpečení. Tato zařízení by měla být odstraněna ručně.

 1. Otevřete aplikaci Ajax.
 2. Vyberte rozbočovač.
 3. Přejděte do části Zařízení tab.
 4. Vyberte kompatibilní klávesnici ze seznamu zařízení.

  Ujistěte se, že Pass/Tag Reading . je v nastavení klávesnice povolena funkce

 5. Přejděte do nastavení klávesnice kliknutím na ikona.
 6. Klikněte na nabídku Pass/Tag Reset .
 7. Klikněte na Pokračovat .
 8. Přejděte na libovolnou kompatibilní klávesnici s povolenou funkcí Pass/Tag Reading a aktivujte ji.
   

  Po aktivaci se na dotykové obrazovce KeyPad zobrazí obrazovka pro přepnutí klávesnice do režimu resetování přístupových zařízení. Klepněte na tlačítko Start .

  Obrazovka se automaticky aktualizuje, pokud je připojeno externí napájení a Always Active Display . v nastavení klávesnice je povolen přepínač

  Obrazovka pro přepnutí klávesnice do režimu resetování se objeví na všech dotykových obrazovkách klávesnice systému. Když administrátor nebo PRO s právy konfigurovat systém začne resetovat Tag/Pass na jedné klávesnici, zbytek se přepne do výchozího stavu.

 9. Přiložte Pass nebo Tag širokou stranou ke čtečce klávesnice na několik sekund. Je označena vlnou ikony na těle. Po úspěšném formátování obdržíte upozornění v aplikaci Ajax a na displeji klávesnice. Pokud se formátování nezdaří, zkuste to znovu.
 10. Pokud potřebujete resetovat další štítek nebo heslo, klikněte na možnost Resetovat další štítek/štítek v aplikaci . Opakujte krok 9.

Nastavení Bluetooth

KeyPad TouchScreen podporuje ovládání bezpečnostních režimů přiložením smartphonu k senzoru. Správa zabezpečení se provádí prostřednictvím komunikačního kanálu Bluetooth. Tato metoda je pohodlná, bezpečná a rychlá, protože není potřeba zadávat heslo, přidávat telefon na klávesnici nebo používat Tag nebo Pass, které by se mohly ztratit.

Ověření Bluetooth je dostupné pouze pro uživatele systému Ajax Security System .

 

Chcete-li povolit ověřování Bluetooth v aplikaci

 1. Připojte KeyPad TouchScreen k rozbočovači.
 2. Aktivujte senzor Bluetooth klávesnice:
   

  Zařízení Dotyková obrazovka klávesnice Nastavení → Povolte přepínač Bluetooth .

 3. Klepnutím na tlačítko Zpět uložte nastavení.
 

Chcete-li nastavit ověřování Bluetooth

 1. Otevřete aplikaci Ajax Security System a vyberte rozbočovač, ke kterému je přidána dotyková obrazovka KeyPad s povoleným ověřováním Bluetooth. Ve výchozím nastavení je ověřování pomocí Bluetooth dostupné pro všechny uživatele takového systému.

  Chcete-li některým uživatelům zakázat ověřování Bluetooth:

  1. V části Zařízení vyberte rozbočovač a přejděte do jeho nastavení .
  2. Otevřete nabídku Uživatelé a požadovaného uživatele ze seznamu.
  3. V části Oprávnění vypněte přepínač Správa zabezpečení přes Bluetooth .
 2. Povolte aplikaci Ajax Security System používat Bluetooth, pokud nebylo dříve povoleno. V tomto případě varování se objeví na KeyPad TouchScreen States . Stisknutím tlačítka symbol otevře okno s vysvětlením, co dělat. Povolte správu zabezpečení pomocí přepínače telefonu v dolní části otevřeného okna.

  Udělte aplikaci oprávnění k vyhledání zařízení v okolí a připojení k nim. Vyskakovací okno pro smartphony Android a iOS se může lišit.

  také povolit správu zabezpečení pomocí přepínače telefonu : V nastavení aplikace lze

  • Klikněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky vyberte nabídku Nastavení aplikace .
  • Otevřete nabídku Nastavení systému a povolte správu zabezpečení pomocí přepínače telefonu .
 3. doporučujeme nakonfigurovat Geofence Pro stabilní výkon ověřování Bluetooth . Varování zobrazí se ve Stavech Pokud je funkce Geofence deaktivována a aplikace nemá povoleno používat polohu smartphonu, dotykové obrazovky klávesnice. Stisknutím tlačítka symbol otevře okno s vysvětlením, co dělat.

  Ověření Bluetooth může být nestabilní, pokud Geofence je deaktivována funkce . Pokud ji systém přepne do režimu spánku, budete muset aplikaci spustit a minimalizovat.

   

  Systém můžete ovládat rychleji přes Bluetooth, když Geofence je aktivována a nakonfigurována funkce . Vše, co potřebujete, je odemknout telefon a předložit jej senzoru klávesnice.

  Jak nastavit Geofence

 4. Bluetooth, povolte Chcete-li spravovat zabezpečení pomocí přepínače aplikaci Keep alive. Chcete-li to provést, přejděte do části Zařízení Hub Nastavení Geofence .
 5. Ujistěte se, že je na vašem smartphonu povoleno Bluetooth. Pokud je zakázáno, zobrazí se varování klávesnice se objeví ve Stavech . Stisknutím tlačítka symbol otevře okno s vysvětlením, co dělat.
 6. Povolte přepínač Keep-Alive Service v nastavení aplikace pro smartphony Android. Za tímto účelem v levém horním rohu obrazovky klikněte na Nastavení aplikace Nastavení systému .

Předběžná autorizace

Když je funkce povolena, přístup k ovládacímu panelu a aktuálnímu stavu systému je zablokován. Chcete-li ji odblokovat, měl by se uživatel autentizovat: zadat příslušný kód nebo přiložit na klávesnici osobní přístupové zařízení.

Pokud je povolena předautorizace, není funkce Zastřežení bez kódu v nastavení klávesnice dostupná.

Ověřit se můžete dvěma způsoby:

 1. V ovládání tab. Po přihlášení se uživateli zobrazí sdílené skupiny systému (pokud je aktivován Group Mode). Jsou určeny v nastavení klávesnice: Správa zabezpečení Sdílené skupiny . Ve výchozím nastavení jsou sdíleny všechny systémové skupiny.
 2. V části Přihlásit tab. Po přihlášení se uživateli zobrazí dostupné skupiny, které byly skryté ze seznamu sdílených skupin.

  Displej klávesnice se přepne na úvodní obrazovku po 10 sekundách od poslední interakce s ní. Zadejte kód nebo znovu předložte osobní přístupové zařízení pro ovládání systému pomocí dotykové obrazovky KeyPad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola bezpečnosti

Pomocí kódů , Tag/Pass nebo smartphonu můžete ovládat noční režim a zabezpečení celého objektu nebo jednotlivých skupin. Uživatel nebo PRO s právy ke konfiguraci systému může nastavit přístupové kódy. Tato kapitola poskytuje informace o tom, jak přidat Tag nebo Pass do hubu. Chcete-li ovládat pomocí smartphonu, upravte příslušné parametry Bluetooth v nastavení klávesnice. Zapněte na smartphonu Bluetooth, umístění a odemkněte obrazovku.

KeyPad TouchScreen se uzamkne na dobu určenou v nastavení, pokud je zadán nesprávný kód nebo je třikrát za sebou během 1 minuty předloženo neověřené přístupové zařízení. Odpovídající upozornění jsou zasílána uživatelům a monitorovací stanici bezpečnostní společnosti. Uživatel nebo PRO s právy ke konfiguraci systému může odemknout KeyPad TouchScreen v aplikaci Ajax.

Pokud je skupinový režim zakázán, příslušná ikona na displeji klávesnice indikuje aktuální režim zabezpečení:

 • — Ozbrojený.
 • — Odzbrojeno.
 • - Noční režim.

Pokud je povolen režim skupiny, uživatelé uvidí režim zabezpečení každé skupiny samostatně. Skupina je aktivována, pokud je její obrys tlačítka bílý a je označena ikona. Skupina je deaktivována, pokud je její obrys tlačítka šedý a je označena ikona.

Tlačítka skupin v nočním režimu jsou na displeji klávesnice orámována bílým čtvercem.

Pokud je použit osobní nebo přístupový kód, Tag/Pass nebo smartphone, jméno uživatele, který změnil režim zabezpečení, se zobrazí ve zdroji událostí centra a v seznamu oznámení. Pokud je použit obecný kód, zobrazí se název klávesnice, ze které byl změněn režim zabezpečení.

Posloupnost kroků ke změně režimu zabezpečení pomocí klávesnice závisí na tom, zda je v nastavení dotykové obrazovky klávesnice povolena předběžná autorizace uživatele.

 
 

Příklad zadávání kódů

Kód Příklad Poznámka

Kód klávesnice

Nátlakový kód klávesnice

1234 → OK Nesprávně zadaná čísla lze vymazat pomocí knoflík.

Uživatelský kód

Uživatelský nátlakový kód

2 → → 1234 → OK

Nejprve zadejte ID uživatele a stiskněte tlačítko a poté zadejte osobní kód.

Nesprávně zadaná čísla lze vymazat pomocí knoflík.

Kód neregistrovaného uživatele

Nátlakový kód neregistrovaného uživatele

1234 → OK Nesprávně zadaná čísla lze vymazat pomocí knoflík.
Kód RRU 1234 → OK Nesprávně zadaná čísla lze vymazat pomocí knoflík.
 

Snadná změna aktivovaného režimu

Funkce snadné změny aktivovaného režimu vám umožňuje změnit bezpečnostní režim na opačný pomocí Tag/Pass nebo smartphonu, bez potvrzení pomocí Arm nebo Odzbrojit tlačítka. přejděte do nastavení klávesnice . Chcete-li funkci aktivovat,

Chcete-li změnit režim zabezpečení na opačný

 1. Aktivujte klávesnici tak, že se k ní přiblížíte nebo podržíte ruku před senzorem. V případě potřeby proveďte předběžnou autorizaci .
 2. Předložte štítek/propustku nebo smartphone.
 

Dvoustupňové jištění

KeyPad TouchScreen se může účastnit dvoufázového zastřežení, ale nemůže být použit jako zařízení druhého stupně. Dvoufázový proces aktivace pomocí Tag, Pass nebo smartphonu je podobný použití osobního nebo obecného kódu na klávesnici.

Uživatelé systému mohou na displeji klávesnice vidět, zda je zastřežení spuštěno nebo nedokončeno. Pokud je aktivován skupinový režim, barva skupinových tlačítek závisí na aktuálním stavu:

 • Šedá — odzbrojeno, proces aktivace nebyl spuštěn.
 • Zelená – proces aktivace zahájen.
 • Žlutá – aktivace není kompletní.
 • Bílý — ozbrojený.

Správa scénářů pomocí klávesnice

KeyPad TouchScreen umožňuje vytvořit až šest scénářů pro ovládání jednoho nebo skupiny automatizačních zařízení.

Chcete-li vytvořit scénář:

 1. Otevřete aplikaci Ajax . Vyberte rozbočovač s alespoň jednou dotykovou obrazovkou KeyPad a automatizačním zařízením . V případě potřeby jeden přidejte.
 2. Přejděte do části Zařízení tab.
 3. Ze seznamu vyberte KeyPad TouchScreen a přejděte do Nastavení Jídelní lístek.
 4. Přejděte do nabídky Scénáře automatizace . Povolte přepínač Správa scénářů .
 5. Otevřete nabídku Scénáře klávesnice .
 6. Stiskněte Přidat scénář .
 7. Vyberte jedno nebo více automatizačních zařízení. Stiskněte Další .
 8. zadejte název scénáře Do pole Název .
 9. Vyberte akci zařízení během provádění scénáře.
 10. Stiskněte Uložit .
 11. Stisknutím Zpět se vrátíte do nabídky Automatizační scénáře .
 12. V případě potřeby aktivujte přepínač Předběžná autorizace .

Vytvořené scénáře se zobrazují v aplikaci: Klávesnice TouchScreen Nastavení Scénáře automatizace Scénáře klávesnice . Můžete je kdykoli vypnout, upravit nastavení nebo smazat.

Postup odstranění scénáře:

 1. Přejděte do Nastavení dotykové obrazovky klávesnice.
 2. Otevřete nabídku Scénáře automatizace Scénáře klávesnice .
 3. Vyberte scénář, který chcete odstranit.
 4. Stiskněte Další .
 5. Stiskněte Odstranit scénář .

Uživatel může vidět a spravovat scénáře automatizace po ověření, když je povolena funkce Předautorizace . Přejděte na Scénáře zadejte kód nebo předložte na klávesnici osobní přístupové zařízení.

Chcete-li provést scénář , stiskněte příslušné tlačítko ve Scénářích tab.

Displej KeyPad TouchScreen zobrazuje pouze aktivované scénáře v nastavení klávesnice.

Ztlumení požárního poplachu

Rozpracovaná kapitola

Indikace

KeyPad TouchScreen informuje uživatele o alarmech, vstupních/výstupních zpožděních, aktuálním bezpečnostním režimu, poruchách a dalších stavech systému pomocí:

 • Zobrazit;
 • logo s LED indikátorem;
 • vestavěný bzučák.

Indikace dotykové obrazovky klávesnice se na displeji zobrazuje pouze tehdy, když je aktivní. Ikony, které indikují některé stavy systému nebo klávesnice, jsou zobrazeny v horní části ovládacího prvku tab. Mohou například indikovat požární poplach, obnovení systému po poplachu a zvonění při otevření. Informace o bezpečnostním režimu budou aktualizovány, i když je změní jiné zařízení: klíčenka, jiná klávesnice nebo v aplikaci.

událost Indikace Poznámka
Poplach. Vestavěný bzučák vydává akustický signál.

Pokud je v systému detekován alarm, aktivovat bzučák klávesnice je povoleno.

Délka akustického signálu závisí na nastavení klávesnice.

V aktivovaném systému byl detekován poplach. LED indikátor dvakrát zabliká přibližně každé 3 sekundy, dokud není systém deaktivován.

Pro aktivaci povolte indikaci po poplachu v nastavení hubu. Určete také KeyPad TouchScreen jako zařízení pro informování o alarmech jiných zařízení.

Indikace se rozsvítí poté, co vestavěný bzučák dokončí přehrávání signálu alarmu.

Zapnutí zařízení/Nahrání aktualizované konfigurace systému do klávesnice. Během načítání dat se na displeji zobrazí příslušné upozornění.
Vypínání zařízení. LED indikátor se rozsvítí na 1 sekundu a poté třikrát zabliká.
Systém nebo skupina jsou aktivovány. Vestavěný bzučák vydá krátké pípnutí. upozornění na aktivaci/deaktivaci . Pokud jsou povolena
Systém nebo skupina se přepne do nočního režimu . Vestavěný bzučák vydá krátké pípnutí. upozornění na aktivaci/deaktivaci nočního režimu . Pokud jsou povolena
Systém je deaktivován. Vestavěný bzučák vydá dvě krátká pípnutí. upozornění na aktivaci/deaktivaci . Pokud jsou povolena
Systém v aktivovaném režimu.

LED indikátor se rozsvítí krátce červeně každé 3 sekundy, pokud není připojeno externí napájení.

Indikátor LED trvale svítí červeně, pokud je připojeno externí napájení.

Pokud je povolena indikace aktivovaného režimu .

Indikace se rozsvítí, když se klávesnice přepne do režimu spánku (displej zhasne).

Byl zadán nesprávný kód.

Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

Vestavěný bzučák vydá krátké pípnutí (pokud je nastaven).

Hlasitost pípnutí závisí na hlasitosti nakonfigurovaných tlačítek.
Chyba při přidávání karty/klíčenky.

Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

LED indikátor se jednou rozsvítí červeně.

Vestavěný bzučák vydává dlouhé pípnutí.

Hlasitost pípnutí závisí na hlasitosti nakonfigurovaných tlačítek.
Karta/klíčenka byla úspěšně přidána.

Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

Vestavěný bzučák vydá krátké pípnutí.

Hlasitost pípnutí závisí na hlasitosti nakonfigurovaných tlačítek.
Slabá baterie. LED indikátor se plynule rozsvítí a zhasne při spuštění tamperu, aktivaci alarmu nebo aktivaci či deaktivaci systému (pokud je indikace aktivována).
Spouštění tamperu. LED indikátor se na 1 sekundu rozsvítí červeně.
Test síly signálu klenotník/křídla. Během testu svítí LED indikátor zeleně. Zapne se po spuštění příslušného testu v nastavení klávesnice .
Aktualizace firmware. Během aktualizace firmwaru kontrolka LED pravidelně svítí zeleně. Rozsvítí se po spuštění aktualizace firmwaru ve Stavech klávesnice .
Ztlumení propojeného požárního poplachu.

Na displeji se zobrazí příslušné upozornění.

Vestavěný bzučák vydává akustický signál.

Klávesnice je deaktivována. Na displeji se zobrazí příslušné upozornění. Pokud Úplně je vybrána možnost pro nastavení klávesnice Trvalá nebo Jednorázová deaktivace .
Je vyžadována obnova systému. Příslušná obrazovka pro obnovení nebo odeslání požadavku na obnovení systému po zobrazení alarmu na displeji.

Funkce Restoration After Alarm musí být nastavena v systému.

Obrazovka se objeví při aktivaci nebo přepnutí systému do nočního režimu, pokud dříve v systému došlo k poplachu nebo poruše.

Správci nebo PRO s právy ke konfiguraci systému mohou systém obnovit. Ostatní uživatelé mohou odeslat žádost o obnovení.

Zvuková upozornění na poruchy

Pokud je jakékoli zařízení offline nebo je baterie vybitá, KeyPad TouchScreen může uživatele systému upozornit slyšitelným zvukem. LED indikátor na klávesnici bude také blikat. Oznámení o poruchách se zobrazí ve zdroji událostí, SMS nebo oznámení push.

Chcete-li povolit zvuková upozornění na poruchy, použijte aplikace Ajax PRO a PRO Desktop :

 1. Klepněte na Zařízení , vyberte rozbočovač a otevřete jeho nastavení :
   

  Klikněte na položku Služba Zvuky a upozornění .

 2. Povolit přepínače: Pokud je baterie libovolného zařízení vybitá a pokud je některé zařízení offline .
 3. Klepnutím na tlačítko Zpět uložíte nastavení.
událost Indikace Poznámka
Pokud je nějaké zařízení offline.

Dva krátké zvukové signály, LED indikátor dvakrát blikne.

Pípnutí se ozve jednou za minutu, dokud nebudou všechna zařízení v systému online.

Uživatelé mohou odložit zvukovou indikaci o 12 hodin.
Pokud je dotyková obrazovka klávesnice offline.

Dva krátké zvukové signály, LED indikátor dvakrát blikne.

Pípnutí se ozve jednou za minutu, dokud není klávesnice v systému online.

Zpoždění zvukové indikace není možné.
Pokud je baterie jakéhokoli zařízení vybitá.

Tři krátké zvukové signály, LED kontrolka třikrát zabliká.

Pípnutí se ozve jednou za minutu, dokud není baterie obnovena nebo zařízení vyjmuto.

Uživatelé mohou odložit zvukovou indikaci o 4 hodiny.

Po ukončení indikace na klávesnici se objeví zvukové upozornění na poruchy. Pokud se v systému vyskytne více poruch, klávesnice nejprve upozorní na ztrátu spojení mezi zařízením a hubem.

Testování funkčnosti

Systém Ajax nabízí několik typů testů, které vám pomohou vybrat správné místo instalace zařízení. Testy nezačínají okamžitě. Čekací doba však nepřesáhne dobu trvání jednoho pingového intervalu „hub-device“. Interval pingu lze zkontrolovat a nakonfigurovat v nastavení hubu ( Hub Nastavení Klenotník nebo Klenotník/Fibra ).

Chcete-li spustit test, v aplikaci Ajax:

 1. Vyberte požadovaný rozbočovač.
 2. Přejděte do části Zařízení tab.
 3. Vyberte KeyPad TouchScreen . ze seznamu položku
 4. Jdi do nastavení .
 5. Vyberte test:
  1. Test síly signálu klenotníka
  2. Test síly signálu křídel
  3. Test útlumu signálu
 6. Spusťte test.

Umístění zařízení

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Při výběru umístění zařízení zvažte parametry, které ovlivňují jeho provoz:

 • Síla signálu Jeweler and Wings.
 • Vzdálenost mezi klávesnicí a rozbočovačem nebo prodlužovačem dosahu.
 • Přítomnost překážek pro průchod rádiového signálu: stěny, mezipodlahové stropy, velké předměty umístěné v místnosti.

Při vývoji projektu bezpečnostního systému pro vaše zařízení zvažte doporučení pro umístění. Zabezpečovací systém musí navrhnout a nainstalovat specialisté. WAKENHAT.

KeyPad TouchScreen je nejlepší umístit uvnitř blízko vchodu. To umožňuje deaktivaci systému před uplynutím vstupních zpoždění a rychlé zapnutí systému při odchodu z areálu.

Doporučená výška instalace je 1,3–1,5 metru nad podlahou. Nainstalujte klávesnici na rovný svislý povrch. To zajišťuje, že dotyková obrazovka klávesnice je bezpečně připevněna k povrchu a pomáhá předcházet falešným poplachům z neoprávněné manipulace.

 

Síla signálu

Síla signálu Jeweler and Wings je určena počtem nedoručených nebo poškozených datových balíčků za určité časové období. Ikona na zařízeních karta ukazuje sílu signálu:

 • Tři čárky — vynikající síla signálu.
 • Dva pruhy – dobrá síla signálu.
 • Jeden pruh – nízká síla signálu, stabilní provoz není zaručen.
 • Přeškrtnutá ikona – žádný signál.

Před konečnou instalací zkontrolujte sílu signálu Jeweler a Wings. Při síle signálu jeden nebo nula čárek nezaručujeme stabilní provoz zařízení. Zvažte přemístění zařízení, protože změna polohy i o 20 cm může výrazně zlepšit sílu signálu. Pokud je po přemístění stále slabý nebo nestabilní signál, použijte ReX 2 prodlužovač dosahu rádiového signálu . KeyPad TouchScreen není kompatibilní se zesilovači dosahu rádiového signálu ReX .

 

Neinstalujte klávesnici

 1. Venku. To může vést k selhání klávesnice.
 2. V místech, kde části oděvu (například vedle věšáku), napájecí kabely nebo ethernetové vodiče mohou blokovat klávesnici. To může vést k falešnému spuštění klávesnice.
 3. V blízkosti jakýchkoli kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících útlum a stínění signálu.
 4. Uvnitř prostor s teplotou a vlhkostí mimo přípustné limity. Mohlo by dojít k poškození klávesnice.
 5. Blíže než 1 metr od rozbočovače nebo prodlužovače dosahu rádiového signálu. To může vést ke ztrátě komunikace s klávesnicí.
 6. V místě s nízkou úrovní signálu. To může vést ke ztrátě spojení s rozbočovačem.
 7. V blízkosti detektorů rozbití skla. Zvuk vestavěného bzučáku může spustit poplach.
 8. V místech, kde lze utlumit akustický signál (uvnitř nábytku, za silnými závěsy atd.).

Instalace

Před instalací KeyPad TouchScreen se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění, které odpovídá požadavkům této příručky.

Postup montáže klávesnice:

 1. Odstraňte montážní panel SmartBracket z klávesnice. Nejprve odšroubujte upevňovací šroub a posuňte panel dolů.
 2. Upevněte panel SmartBracket pomocí oboustranné pásky na vybrané místo instalace.

  Oboustrannou pásku lze použít pouze pro dočasnou instalaci. Zařízení připevněné páskou se může kdykoli odlepit od povrchu. Dokud je zařízení nalepeno páskou, tamper se nespustí, když je zařízení odpojeno od povrchu.

  SmartBracket má na vnitřní straně označení pro snadnou instalaci. Průsečík dvou čar označuje střed zařízení (nikoli upevňovací panel). Orientujte je při instalaci klávesnice.

 3. Umístěte klávesnici na SmartBracket. LED indikátor zařízení bude blikat. Je to signál indikující uzavření krytu klávesnice.

  Pokud se LED indikátor během umístění na SmartBracket nerozsvítí, zkontrolujte stav tamperu v aplikaci Ajax, integritu upevnění a těsnost upevnění klávesnice na panelu.

 4. Spusťte Jeweler and Wings testy síly signálu . Doporučená síla signálu jsou dva nebo tři čárky. Pokud je síla signálu nízká (jeden pruh), nezaručujeme stabilní provoz zařízení. Zvažte přemístění zařízení, protože změna polohy i o 20 cm může výrazně zlepšit sílu signálu. Pokud je po přemístění stále slabý nebo nestabilní signál, použijte ReX 2 . prodlužovač dosahu rádiového signálu
 5. Spusťte Test útlumu signálu . Během testu lze sílu signálu snížit a zvýšit, aby se simulovaly různé podmínky v místě instalace. Pokud je místo instalace vybráno správně, bude mít klávesnice stabilní sílu signálu 2–3 čárky.
 6. Pokud testy projdou úspěšně, odeberte klávesnici ze SmartBracket.
 7. Upevněte panel SmartBracket k povrchu pomocí přiložených šroubů. Použijte všechny upevňovací body.

  Při použití jiných upevňovacích prvků se ujistěte, že nepoškodí nebo nedeformují panel.

 8. Umístěte klávesnici na montážní panel SmartBracket.
 9. Utáhněte upevňovací šroub na spodní straně krytu klávesnice. Šroub je potřebný pro spolehlivější upevnění a ochranu klávesnice před rychlou demontáží.
 

Připojení napájecího zdroje třetí strany

Při připojování napájecího zdroje třetí strany a používání dotykové obrazovky KeyPad dodržujte obecné předpisy o elektrické bezpečnosti pro používání elektrických spotřebičů a také požadavky regulačních právních aktů o elektrické bezpečnosti.

KeyPad TouchScreen je vybavena svorkami pro připojení napájecího zdroje 10,5V–14V⎓. Doporučené elektrické parametry napájecího zdroje jsou: 12 V⎓ s proudem minimálně 0,5 A.

Externí napájení doporučujeme připojit, když potřebujete mít displej stále aktivní a zabránit rychlému vybití baterie, např. při používání klávesnice v prostorách s nízkými teplotami. je také nutný externí zdroj napájení Pro aktualizaci firmwaru klávesnice .

Po připojení externího napájení slouží předinstalované baterie jako záložní zdroj energie. Neodstraňujte je při připojování napájení.

Před instalací zařízení zkontrolujte, zda nejsou vodiče poškozeny na izolaci. Používejte pouze uzemněný zdroj napájení. Nerozebírejte zařízení, pokud je pod napětím. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem.

Chcete-li připojit napájecí jednotku třetí strany:

 1. Odstraňte montážní panel SmartBracket. Opatrně vylomte děrovanou část krytu, abyste připravili otvory pro kabel:

  1 — pro vyvedení kabelu skrz zeď.
  2 — pro výstup kabelu zespodu. Stačí vylomit jednu z perforovaných částí.

 2. Odpojte externí napájecí kabel.
 3. Připojte kabel ke svorkám při dodržení polarity (označené na plastu).
 4. Veďte kabel v kabelovém kanálu. Příklad, jak vyvést kabel ze spodní části klávesnice:
 5. Zapněte klávesnici a umístěte ji na montážní panel.
 6. Zkontrolujte stav baterií a externího napájení v aplikaci Ajax a celkový provoz zařízení.

Aktualizace firmware

Aktualizaci firmwaru KeyPad TouchScreen lze nainstalovat, když je k dispozici nová verze. Můžete se o tom dozvědět v seznamu zařízení v Ajax PRO: Nástroj pro inženýry a PRO Desktop aplikace. Pokud je k dispozici aktualizace, příslušná klávesnice bude mít ikonu . Správce nebo PRO s přístupem k nastavení systému může spustit aktualizaci ve stavech nebo nastaveních dotykové obrazovky klávesnice . Aktualizace trvá 1 nebo 2 hodiny (pokud klávesnice funguje přes ReX 2 ).

Chcete-li aktualizovat firmware, připojte externí napájecí zdroj k dotykové obrazovce KeyPad. Bez externího napájení se aktualizace nespustí.

Pokud není KeyPad TouchScreen napájen z externího napájecího zdroje v místě instalace, můžete pro KeyPad TouchScreen použít samostatný montážní panel SmartBracket. Chcete-li to provést, vyjměte klávesnici z hlavního montážního panelu a nainstalujte ji na záložní panel připojený k externímu zdroji napájení s napětím 10,5–14 V⎓ a proudem 0,5 A nebo více.

Údržba

Pravidelně kontrolujte fungování dotykové obrazovky klávesnice. Optimální frekvence kontrol je jednou za tři měsíce. Vyčistěte kryt zařízení od prachu, pavučin a dalších nečistot, jakmile se objeví. Používejte měkké, suché ubrousky vhodné pro údržbu zařízení.

K čištění zařízení nepoužívejte látky, které obsahují alkohol, aceton, benzín a další aktivní rozpouštědla. Jemně otřete dotykovou obrazovku.

Zařízení běží až 1,5 roku na předinstalované baterie — vypočítaná hodnota na základě výchozího nastavení a až 4 denních interakcí s klávesnicí.

Systém vyšle včasné varování, když je čas vyměnit baterie. Při změně bezpečnostního režimu se LED dioda pomalu rozsvítí a zhasne.

Záruka

Záruka na produkty společnosti s ručením omezeným „Ajax Systems Manufacturing“ je platná po dobu 2 let od zakoupení.

Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejprve technickou podporu Ajax. Ve většině případů lze technické potíže vyřešit na dálku.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz