Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze klávesnice KeyPad

 

KeyPad

KeyPad je bezdrátová, dotyková klávesnice určená k ovládání systému BEDO Ajax. Umožňuje aktivaci nebo deaktivaci systému, ovládání specifické místnosti, poskytuje informace o stavu systému, obsahuje ochranu před hádáním hesla a umožňuje diskrétní spuštění tichého poplachu.

Klávesnice je určena vyloženě pro provoz s bezpečnostním systémem BEDO Ajax (klávesnice nebude fungovat s bezpečnostními systémy jiných výrobců) prostřednictvím bezdrátového spojení protokolem Jeweller k Hubu. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1 700 metrů. 

!!!Zařízení není kompatibilní s integračními moduly BEDO Ajax uartBridge a ocBridge Plus!!!

Nastavení klávesnice probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo Android.

Koupit klávesnici KeyPad

Funkční prvky

KeyPad funkční prvky
 1. Indikátor aktivace systému
 2. Indikátor deaktivace systému
 3. Indikátor nočního režimu
 4. Indikátor poruchy
 5. Dotyková numerická tlačítka
 6. Tlačítko pro zrušení
 7. Funkční tlačítko
 8. Tlačítko pro aktivaci systému
 9. Tlačítko pro deaktivaci systému
 10. Tlačítko nočního režimu
 11. Sabotážní kontakt
 12. Hlavní vypínač
 13. QR kód

Pro sejmutí panelu SmartBracket jej posuňte dolů a vyklopte, perforovaná část je určena pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě pokusu o stržení detektoru z povrchu.

Princip fungování klávesnice

KeyPad je bezdrátová, dotyková klávesnice určená k ovládání bezpečnostního systému. 

Klávesnice je určena pro stálé umístění uvnitř místnosti. Umožňuje aktivovat bezpečnostní systém pomocí kódu nebo tlačítka pro aktivaci, zapínat noční režim, deaktivovat poplach, aktivovat danou místnost a informovat soukromou bezpečnostní agenturu o pokusu o vynucené vypnutí bezpečnostního systému (aniž by však došlo k upozornění uživatele).

Klávesnice je vybavena světelnými indikátory signalizující stav bezpečnostního systému, případné problémy s detektory nebo přerušení komunikace s Hubem. Při aktivaci klávesnice dotykem dojde k podsvícení tlačítek, což umožňuje zadání kódu bez vnějšího osvětlení. Životnost z předem vložených baterií činí až 2 roky.

Stavové obrazovky

KeyPad v mobilní aplikaci

Zařízení → KeyPad

Parametr Hodnota
Teplota Teplota naměřená zařízením. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a klávesnicí
Stav baterie Zbývající kapacita baterie zařízení
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu zařízení a případně spustí režim sabotáže
Připojení Stav připojení mezi Hubem a klávesnicí
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

Zařízení → KeyPad → ⚙️

KeyPad v mobilní aplikaci
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Možnost přístupu Výběr typu vstupních kódů pro aktivaci/deaktivaci
Pouze přístupový kód klávesnice Pouze přístupový kód uživatele Přístupový kód klávesnice i uživatele
Funkční tlačítko Volba funkce funkčního tlačítka
Vypnuto Tísňové tlačítko poplachu Tichý požární poplach
Aktivace bez hesla Umožňuje aktivovat systém bez hesla stisknutím tlačítka aktivace
Automatické uzamčení po chybném zadání hesla Je-li tato nastavení zapnuto, dojde po tří nesprávných pokusech o zadání hesla k uzamčení klávesnice na nastavenou dobu. V takovém případě nelze systém deaktivovat pomocí klávesnice.
Doba automatického zámku (min) Délka trvání automatického zámku po chybném zadání hesla
Heslo Heslo pro aktivaci/deaktivaci
Tísňový kód Zadání tísňového kódu pro spuštění tichého poplachu
Jas Jas podsvícení klávesnice
Hlasitost Hlasitost klávesnice
Test úrovně signálu Přepne zařízení do režimu testu úrovně signálu
Test kolísání signálu Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze klávesnice
Ukončit párování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Pro každého uživatele je možné nastavit sdílené nebo osobní heslo pro ovládání systému pomocí klávesnice.

Pro zadání osobního hesla:

 • Přejděte do nastavení osobního profilu (Hub → Účet → Upravit účet)
 • Zvolte možnost nastavení přístupového kódu (v této nabídce uvidíte také identifikátor uživatele)
 • Nastavte osobní heslo uživatele a také tísňový kód

!!!Každý uživatel si své osobní heslo musí nastavit zvlášť!!!!

Pro ovládání systému pomocí osobního hesla:

 • Zadejte identifikátor uživatele * osobní heslo → Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci systému

Pro ovládání konkrétní skupiny:

 • Zadejte identifikátor uživatele * osobní heslo * identifikátor skupiny → Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci systému

Indikace provozu klávesnice

Po probuzení klávesnice se rozsvítí LED podsvícení podle provozního režimu bezpečnostního systému.

Indikátory zobrazí aktuální stav systému, tedy je-li v aktivním, neaktivním nebo nočním režimu. 

Informace o stavu systému je aktuální i v případě, že dojde ke změně prostřednictvím jiného řídicího zařízení, například aplikací nebo klíčenkou. Aktualizace stavu probíhá vždy po probuzení klávesnice dotykem.

Událost Indikace
LED indikátor bliká (X) Indikátor upozorňuje na poruchu bezpečnostního systému BEDO Ajax a rozsvítí se také v případě, pokud se klávesnice nemůže připojit k Hubu. Podrobnosti o poruše naleznete v aplikaci BEDO Ajax.
Stisknutí dotykového tlačítka Krátký zvukový signál
Systém je aktivní Krátký zvukový signál, rozsvícení jednoho z indikátorů „Aktivace systému“ / „Noční režim“
Systém není aktivní Dva krátké zvukové signály, rozsvícení indikátoru „Deaktivace systému“
Zadání nesprávného hlavního hesla Dlouhý zvukový signál, podsvícení tlačítek během zvukové signalizace 3krát blikne
Hub odmítl aktivaci systému (např. kvůli otevřenému oknu) Dlouhý zvukový signál, indikátor aktuálního stavu během zvukové signalizace 3krát blikne
Během aktivace systému došlo k chybě (např. výpadku připojení k detektoru) Dlouhý zvukový signál, indikátor poruchy během zvukové signalizace 3krát blikne
Nebyla přijata odpověď z Hubu kvůli výpadku připojení Dlouhý zvukový signál, indikátor poruchy se během zvukové signalizace rozsvítí
Došlo k uzamčení klávesnice kvůli podezření na snahu o uhodnutí hesla Dlouhý zvukový signál, indikátory aktivace/deaktivace/nočního režimu současně blikají
Nízká kapacita baterie Po úspěšném zadání hesla a aktivaci/deaktivaci bezpečnostního systému se bude indikátor poruchy klávesnice pozvolna rozsvěcet a zhasínat. Dojde k uzamčení dotykových tlačítek.
Při pokusu o ovládání klávesnice s nízkou kapacitou baterie dojde k rozeznění dlouhého zvukového signálu a pozvolnému rozsvěcení a zhasínání indikátoru poruchy. Poté bude klávesnice vypnuta.

Připojení klávesnice do bezpečnostního systému BEDO Ajax

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce.!!!

Zařízení je možné připojit k systému pouze v případě, že je bezpečnostní systém BEDO Ajax neaktivní.

 1. Otevřete požadovanou místnost v mobilní nebo webové aplikaci a vyberte možnost „Přidat zařízení“.
 2. Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
 3. Jakmile Hub začne vyhledávat nové zařízení a spustí se odpočítávání, zapněte klávesnici KeyPad stisknutím a podržením hlavního vypínače na 3 vteřiny. LED indikátor jednou blikne.

Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k detektoru, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu).

Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu. V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné, klávesnice se po 5 vteřinách vypne. Opakujte pokus o připojení.

Klávesnice se zobrazí v seznamu zařízení připojených k Hubu. Po přidání klávesnice do systému budou platná následující výchozí hesla: 123456 a tísňový kód: 123457

Výběr umístění klávesnice

Umístění klávesnice musí zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos signálu, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

Následující místa jsou pro instalaci klávesnice KeyPad nevhodná:

 1. Poblíž zařízení s rádiovým přenosem včetně zařízení připojených k mobilním sítím 2G/3G/4G, Wi-Fi modemů, vysílačů, rádiových stanic, ovšem také BEDO Ajax Hubu (je připojený k síti GSM).
 2. V těsné blízkosti elektrických kabelů.
 3. Poblíž kovových předmětů a zrcadel, které by mohly způsobit kolísání nebo stínění signálu.
 4. Mimo hlídané prostory (venku).
 5. Místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí. 

!!!Zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace.!!!

Během testování je možné pozorovat úroveň signálu jak v aplikaci, tak přímo na klávesnici – prostřednictvím modrých indikátorů O (aktivní režim) a (c) (neaktivní režim) a červeného indikátoru X (porucha).

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

U dotykových tlačítek klávesnice se předpokládá, že bude zařízení upevněno na povrchu. Pokud budete klávesnici držet v ruce, není funkčnost dotykových tlačítek zaručena.

Funkce klávesnice

Pro aktivaci klávesnice se dotkněte některé z kláves. Podsvícení tlačítek bude rozsvíceno a klávesnice vydá zvukový signál oznamující probuzení.

Pokud je zbývající kapacita baterie nízká, bude podsvícení ztlumeno na minimální úroveň, nezávisle na nastavení.

V případě, že nestisknete žádné tlačítko po dobu 4 vteřin, bude podsvětlení klávesnice ztlumeno. Po uplynutí dalších 12 vteřin klávesnice přejde do režimu spánku.

Během přechodu do režimu spánku bude veškeré zadání zapomenuto!

Klávesnice podporuje hesla s délkou 4–6 číslic. Zadané heslo bude odesláno do Hubu po stisknutí následujících tlačítek: О (aktivní režim), С (neaktivní režim) a (с) (noční režim). Chybné zadání je možné opravit pomocí tlačítka C (zrušit).

Pokud dojde k zadání nesprávného hesla třikrát během 30 minut, bude klávesnice uzamčena, a to na dobu nastavenou v aplikaci. Hub bude v takovém případě ignorovat veškerá zadání a upozorní všechny uživatele bezpečnostního systému na snahu o uhodnutí hesla. Klávesnice bude opět odemčena po uplynutí zadaného časového intervalu, případě ručně uživatelem s oprávněním správce.

Klávesnice rovněž podporuje aktivaci bezpečnostního systému bez zadání hlavního hesla, stisknutím tlačítka O (tlačítko pro aktivaci systému). Tato funkce je však ve výchozím nastavení vypnuta.

Pokud stisknete tlačítko * (funkční tlačítko) bez zadání hesla, bude do Hubu odeslán pokyn pro aktivaci funkce přiřazené k funkčnímu tlačítku v nastavení.

Klávesnice KeyPad dokáže informovat soukromou bezpečnostní agenturu o deaktivaci systému pomocí tísňového kódu. Na rozdíl od tísňového tlačítka na klíčence nebude uživatel po zadání tísňového kódu prozrazen spuštěním sirény. O úspěšné deaktivaci systému budete informováni na klávesnici a prostřednictvím notifikace v mobilní aplikaci.

Instalace klávesnice

!!!Než začnete s instalací zařízení, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce.!!!

!!!Klávesnici instalujte na svislý povrch.!!!

 1. Pomocí přibalených šroubů upevněte panel SmartBracket na povrch prostřednictvím alespoň dvou upevňovacích otvorů (jeden z nich se nachází nad sabotážním kontaktem). Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.
  Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení klávesnice. Postupem času totiž lepicí vrstva pásky zaschne, následkem čehož může klávesnice spadnout a poškodit se.
 2. Nasaďte klávesnici na upevňovací panel a utáhněte šroub na spodní straně těla.

Po nasazení klávesnice do panelu SmartBracket jednou blikne LED indikátor X (porucha), což signalizuje sepnutí sabotážního kontaktu.

Pokud se světelný indikátor klávesnice X (porucha) po nasazení na držák SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte režim sabotáže v aplikaci BEDO Ajax. Zkontrolujte, zda je zařízení pevně zasazeno do panelu.

V případě pokusu o stržení klávesnice z povrchu obdržíte notifikaci.

Testování funkčnosti

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test úrovně signálu
 • Test kolísání signálu

Údržba klávesnice a výměna baterií

Provozuschopnost klávesnice KeyPad na pravidelné bázi kontrolujte.

Baterie vložené do klávesnice již z výroby zaručují až 2 roky autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 3 minuty). Pokud dojde k vybití baterií, bezpečnostní systém vám odešle příslušná upozornění. LED indikátor poruchy na klávesnici se bude po úspěšném zadání hesla pozvolna rozsvěcet a zhasínat.

Součásti balení

 1. Klávesnice KeyPad
 2. Baterie AAA (již vložené) – 4 ks
 3. Instalační sada
 4. Průvodce rychlým startem

Technické údaje

Typ klávesnice Kapacitní, dotyková
Ochrana proti hádání hesla Ano
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 20 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah Až 1 700 m v otevřeném prostoru
Napájení 4× baterie AAA
Napájecí napětí 3 V
Výdrž baterie až 2 roky
Provozní teplota Od -10 do +40 °C
Provozní vlhkost až 75 %
Rozměry 150 × 103 × 14 mm
Hmotnost 197 g

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz