Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze bezdrátové klíčenky SpaceControl

Návod k obsluze bezdrátové klíčenky SpaceControl

SpaceControl je miniaturní bezdrátová klíčenka, která slouží pro ovládání bezpečnostního systému na vzdálenost až 1300 metrů v otevřeném prostoru. Umožňuje přepnutí systému BEDO Ajax do aktivního, nočního nebo neaktivního režimu a jejím prostřednictvím lze také spustit poplach.

Komunikace s Hubem je obousměrná, takže uvidíte, zda byl příkaz z klíčenky SpaceControl přijat.

Protože je klíčenka součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax, probíhá připojení k Hubu pomocí bezdrátového protokolu Jeweller. Klíčenka navíc umožňuje ovládání systémů jiných výrobců prostřednictvím integračních modulů BEDO Ajax uartBridge / ocBridge Plus.

K nastavení klíčenky slouží mobilní aplikace pro iOS a pro Android, případně webová aplikace.

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je možné.

Koupit bezdrátovou klíčenku SpaceControl:

Funkční prvky

SpaceControl - funkční prvky
 1. Tlačítko pro aktivaci systému
 2. Tlačítko pro deaktivaci systému
 3. Tlačítko nočního režimu
 4. Tísňové tlačítko (pro spuštění poplachu)
 5. Světelné indikátory
 6. Otvor pro zavěšení klíčenky

!!!Tlačítka je možné použít pro ovládání Hubu nebo zařízení připojeného prostřednictvím modulu BEDO Ajax uartBridge. Změna funkcí tlačítek klíčenky (a případná deaktivace) pro ovládání BEDO Ajax Hubu aktuálně není možná. !!!

Používání klíčenky

Maximální komunikační dosah klíčenky je 1300 metrů od Hubu v otevřeném prostoru. Dosah zkracují stěny, podlaží a další objekty, které narušují přenos signálu.

Klíčenka SpaceControl dokáže komunikovat pouze s jedním bezpečnostním systémem současně (ať již BEDO Ajax nebo systémem třetí strany pomocí integračního modulu). Jakmile klíčenku připojíte k novému bezpečnostnímu systému, bude interakce s předchozím systémem přerušena. Bezdrátová klíčenka však nebude odstraněna ze seznamu zařízení připojených k Hubu.

Pomocí klíčenky můžete:

 • Aktivovat bezpečnostní systém – stiskněte jednou tlačítko (O)
 • Aktivovat noční režim bezpečnostního systému – stiskněte jednou tlačítko (c)
 • Deaktivovat bezpečností systém – stiskněte jednou tlačítko (C)
 • Spustit poplach – stiskněte jednou tlačítko (!)

Pro odpojení spuštěného bezpečnostního systému (spuštěné sirény) stiskněte tlačítko pro deaktivaci bezpečnostního systému (C).

Indikace provozu

Bezdrátová klíčenka SpaceControl obsahuje LED indikátory, které červenou/zelenou barvou znázorňují stav jednotlivých funkcí (v závislosti na verzi firmwaru).
 
Stav klíčenky je indikován až po stisknutí libovolného tlačítka na klíčence.

Indikace Událost
4 LED indikátory 6krát zablikají zeleně Klíčenka není připojena k žádnému bezpečnostnímu systému
2 LED indikátory vedle stisknutého tlačítka se krátce rozsvítí zeleně Příkaz z klíčenky byl odeslán do bezpečnostního systému
LED indikátory vedle stisknutého tlačítka krátce bliknou 4krát a na klíčence je instalován firmware verze 3.16 nebo nižší 

Středový LED indikátor se krátce rozsvítí červeně a na klíčence je instalován firmware verze 3.18 nebo novější 
Příkaz z klíčenky nebyl doručen, protože se bezpečnostní systém nachází příliš daleko a bezdrátový příkaz nebylo možné přijmout
2 LED indikátory vedle tlačítka dvakrát bliknou zeleně. Poté 4 LED indikátory 6krát zablikají zeleně Bezdrátová klíčenka byla odebrána ze seznamu připojených zařízení systému
Středový LED indikátor se na několik vteřin rozsvítí zeleně Probíhá párování klíčenky s bezpečnostním systémem
Středový LED indikátor se přibližně na půl vteřiny rozsvítí zeleně a na klíčence je instalován firmware verze 3.18 nebo novější Systém provedl příkaz z bezdrátové klíčenky
Středový LED indikátor se přibližně na půl vteřiny rozsvítí červeně a na klíčence je instalován firmware verze 3.18 nebo novější Systém neprovedl příkaz z bezdrátové klíčenky – v systému je aktivní ověření integrity a v jednom nebo více zařízeních došlo k poruše.

Po hlavní indikaci se středový LED indikátor rozsvítí zeleně a postupně zhasíná. Na klíčence je instalován firmware verze 3.16 nebo nižší 

Po hlavní indikaci se středový LED indikátor rozsvítí červeně a postupně zhasíná. Na klíčence je instalován firmware verze 3.18 nebo novější
Je zapotřebí vyměnit baterii v klíčence. V tomto případě ještě došlo k doručení příkazu do bezpečnostního systému.
Neustálé krátké problikávání zeleného indikátoru. Na klíčence je instalován firmware verze 3.16 nebo nižší 

Neustálé krátké problikávání červeného indikátoru. Na klíčence je instalován firmware verze 3.18 až 3.52 

Klíčenky, na kterých se nachází firmware verze 3.53 nebo novější, při vybití baterie na nepřijatelně nízkou úroveň nefungují, nekomunikují s Hubem a neznázorňují stav pomocí LED indikátorů
Zbývající kapacita baterie je nepřijatelně nízká. Baterii je zapotřebí vyměnit.
V tomto případě už nedošlo k doručení příkazu do bezpečnostního systému.

Připojení klíčenky do bezpečnostního systému BEDO Ajax

Připojení k Hubu

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce.!!!

1. V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
2. Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází na uvnitř zařízení, na krytu baterie a obalu) a vyberte jeho umístění.
3. Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.

Stiskněte současně tlačítko pro aktivaci systému (o) a tísňové tlačítko (!) středový LED indikátor se rozbliká. Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k bezdrátové klíčence, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu). 

Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu.

4. Klíčenka připojená k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci.

Připojení klíčenky do bezpečnostního systému jiných výrobců

Pokud chcete klíčenku připojit do bezpečnostního systému jiných výrobců pomocí integračního modulu BEDO Ajax uartBridge nebo ocBridge Plus, řiďte se instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze konkrétního modulu.

Stavové obrazovky

Zařízení → SpaceControl 

Parametr Hodnota
Stav baterie Zbývající kapacita baterie klíčenky
Tísňové tlačítko Stav tísňového tlačítka
Firmware Verze firmwaru klíčenky
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení bezdrátové klíčenky

Zařízení → SpaceControl → Nastavení (⚙️)

SpaceControl v mobilní aplikaci
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Tísňové tlačítko Zapnutí nebo vypnutí funkce tísňového tlačítka
Aktivace sirény po stisknutí tísňového tlačítka Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se po stisknutí tísňového tlačítka sirény HomeSiren a StreetSiren
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze bezdrátové klíčenky
Ukončit párování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Údržba bezdrátové klíčenky a výměna baterií

Pro čištění používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Předem vložená baterie zaručuje až 5 let běžného provozu bezdrátové klíčenky (jedno aktivování a jedno deaktivování bezpečnostního systému denně). Častější použití může výdrž baterie zkrátit. Aktuální kapacitu baterie můžete kdykoliv ověřit v aplikaci BEDO Ajax.

Vložená baterie je citlivá na nízké teploty. Po náhlém vystavení výrazně nižší teplotě je možné, že zbývající kapacita baterie bude zobrazena nepřesně, dokud se klíčenka nezahřeje zpět na běžnou provozní teplotu.

Hodnota zbývající kapacity baterie není aktualizována v reálném čase, ale až po stisknutí některého z tlačítek.

Po vybití baterie obdržíte upozornění v aplikaci BEDO Ajax. LED indikátor bezdrátové klíčenky bude rovněž po každém stisknutí tlačítka pozvolna rozsvěcet a zhasínat červeně (případně zeleně, pokud je na klíčence instalován firmware verze 3.16 nebo nižší).Výměna baterie

Součásti balení

 1. Bezdrátová klíčenka SpaceControl
 2. Baterie CR2032 (již vložená)
 3. Průvodce rychlým startem

Technické údaje

Počet tlačítek 4
Tísňové tlačítko Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Efektivní výkon antény 6,01 dBm / 3,99 mW (limit 20 mW)
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení 1× baterie CR2032A, 3 V
Výdrž baterie až 5 let (v závislosti na četnosti použití)
Provozní teplota -10 °С až +40 °С
Provozní vlhkost až 95 %
Rozměry 65 × 37 × 10 mm
Hmotnost 13 g

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!Ú

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz