Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze detektoru CombiProtect

Návod k obsluze detektoru CombiProtect

CombiProtect

CombiProtect je bezdrátový detektor pohybu kombinovaný s detektorem rozbití skla. Detekční úhel pohybového čidla je 88,5° a detekce funguje až na 12 metrů. Detekční vzdálenost rozbití skla je až 9 metrů. Pohybový senzor dokáže ignorovat domácí mazlíčky do výšky 50 cm, avšak narušitele zachytí již od prvního kroku. Výdrž již vložené baterie je 5 let a detektor je určený pro použití v interiéru.

Detektor CombiProtect je součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax. S Hubem komunikuje pomocí zabezpečeného protokolu Jeweller. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1 200 metrů. Detektor je navíc možné zapojit do bezpečnostních systémů jiných výrobců prostřednictvím integračních modulů BEDO Ajax uartBridge / ocBridge Plus.

Nastavení detektoru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace BEDO Ajax dostupnépro iOS nebo pro Android. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

Bezpečnostní systém BEDO Ajax disponuje vlastním programem pro vzdálený monitoring (Ajax PRO), a zároveň je možné i připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury.

Koupit kombinovaný detektor pohybu a rozbití skla CombiProtect

Funkční prvky

Funkční prvky CombiProtect
 1. Světelný indikátor
 2. Čočka pohybového detektoru
 3. Otvor mikrofonu
 4. Patice pro nasazení na držák SmartBracket (perforovaná část je určena pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě pokusu o stržení detektoru z povrchu)
 5. Sabotážní kontakt
 6. Hlavní vypínač zařízení
 7. QR kód

Princip fungování detektoru CombiProtect

Detektor CombiProtect v sobě kombinuje dva typy bezpečnostních zařízení – detektor pohybu a detektor rozbití skla.

Pasivní infračervený senzor (PIR) detektoru dokáže odhalit vniknutí do chráněného objektu prostřednictvím detekce pohybujících se objektů, jejichž teplota se blíží teplotě lidského těla. Díky tomu detektor dokáže ignorovat domácí mazlíčky – stačí jen provést příslušné nastavení citlivosti.

O detekci rozbití skla se stará elektretový mikrofon. Inteligentní systém detekce reaguje pouze na specifický sled zvukových událostí, které jsou spojeny s rozbitím skla – tupý náraz bezprostředně následovaný tříštěním skla a padajícími střepy. Tento detekční mechanizmus zabraňuje falešným poplachům.

!!! Detektor CombiProtect nedokáže zachytit rozbití skla, pokud se na jeho povrchu nachází krycí fólie, nárazu odolná, s UV filtrem nebo jiná. Pro ochranu před vniknutím skrze sklo s krycí fólií doporučujeme použití bezdrátového detektoru DoorProtect Plus, který dokáže registrovat otřesy a změnu náklonu.!!!


Po aktivaci detektor v režimu detekce narušení okamžitě odešle poplašný signál do BEDO Ajax Hubu, což rozezní sirény připojené k Hubu a upozorní jak uživatele, tak soukromou bezpečnostní agenturu.

Pro aktivaci systému můžete využít aplikaci BEDO Ajax, klíčenku SpaceControl nebo klávesnici KeyPad.

Pokud senzor detekuje pohyb v při přepnutí do aktivního režimu, neodešle poplašný signál do Hubu okamžitě, ale až během příští pravidelné kontroly vyžádané Hubem.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému BEDO Ajax

Připojení detektoru k Hubu a další nastavení se provádí prostřednictvím mobilní aplikace BEDO Ajax. Pro navázání připojení je nezbytné umístit detektor do bezprostřední blízkosti Hubu a následovat níže uvedené instrukce nebo postupovat podle přiloženého návodu.

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce.!!!

Jak připojit detektor k Hubu:

 • V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 • Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění
Připojení CombiProtect k Hubu
 • Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 • Zapněte zařízení
Připojení CombiProtect k Hubu

Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k detektoru, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v rámci chráněného objektu). Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu.

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné, vypněte detektor na 5 vteřin a poté pokus opakujte. 

Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojeného detektoru se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému jiných výrobců

Pokud chcete detektor připojit do bezpečnostního systému jiných výrobců pomocí integračního modulu BEDO Ajax uartBridge nebo ocBridge Plus, řiďte se instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze konkrétního modulu.

Stavové obrazovky

Zařízení → CombiProtect

CombiProtect v mobilní aplikaci (1)
Parametr Hodnota
Teplota Teplota naměřená detektorem. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Zbývající kapacita baterie je zobrazena v krocích po 25 %
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu a případně spustí režim sabotáže
Zpoždění při vstupu, s Časová prodleva při vstupu
Zpoždění při odchodu, s Časová prodleva při odchodu
Připojení Stav připojení mezi Hubem a detektorem
Citlivost pohybového detektoru Úroveň citlivosti pohybového detektoru
Pohybový detektor vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor pohybu vždy v aktivním režimu
Citlivost detekce rozbití skla Úroveň citlivosti detektoru rozbití skla
Detektor rozbití skla vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor rozbití skla vždy v aktivním režimu
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení detektoru

Zařízení → CombiProtect → ⚙️

CombiProtect v mobilní aplikaci (2)
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Detektor pohybu Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor pohybu aktivní
Citlivost pohybového detektoru Nastavení úrovně citlivosti detektoru pohybu:
Vysoká
Normální
Nízká
Pohybový detektor vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor registrovat pohyb nepřetržitě
Detekce rozbití skla aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor rozbití skla aktivní
Citlivost detekce rozbití skla Nastavení úrovně citlivosti detektoru rozbití skla:
VysokáNormálníNízká
Detektor rozbití skla vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor registrovat rozbití skla nepřetržitě
Zpoždění při vstupu, s Nastavení požadované časové prodlevy při vstupu do místnosti
Zpoždění při odchodu, s Nastavení požadované časové prodlevy při odchodu z místnosti
Zpoždění v nočním režimu Nastavení požadované časové prodlevy v nočním režimu
Aktivní v nočním režimu Pokud je tato možnost zapnuta, přejde detektor po zapnutí nočního režimu do aktivního režimu
Rozeznít sirénu při detekci pohybu Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se po detekci pohybu sirény HomeSiren a StreetSiren
Rozeznít sirénu při detekci rozbití skla Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se po detekci rozbití skla sirény HomeSiren a StreetSiren
Test úrovně signálu Přepne detektor do režimu testu úrovně signálu
Test detekční oblasti Přepne detektor do režimu testu detekční oblasti
Test kolísání signálu Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze detektoru
Ukončit párování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Indikace

Událost Indikace Poznámka
Zapnutí detektoru Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně
Připojení detektoru k Hubu nebo integračním modulům ocBridge/uartBridge Indikátor se na několik vteřin rozsvítí nepřerušovaně
Poplach/sabotáž Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně Odeslání poplašného signálu každých 5 vteřin
Baterii je zapotřebí vyměnit Během poplachu se indikátor pozvolna rozsvěcí zeleně a zhasíná Postup pro výměnu baterie detektoru je uveden v části „Výměna baterie“

Testování výkonu

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení.

 • Test úrovně signálu
 • Test detekční oblasti
  • Test detekční oblasti rozbití skla
  • Test detekční oblasti pohybu
 • Test kolísání signálu

Instalace senzoru

Efektivita bezpečnostního systému a pokrytá oblast sledování je z velké části závislá na umístění detektoru.

Při umístění detektoru CombiProtect je třeba zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos signálu, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

!!!Vždy zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace!!!

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Doporučujeme rovněž čočku detektoru nasměrovat k místu s největší pravděpodobností vniknutí narušitele do místnosti. Je zapotřebí, aby mikrofon detektoru svíral s okny úhel maximálně 90 stupňů. 

Ujistěte se, že pozorovací úhel detektoru není blokován nábytkem, pokojovými rostlinami, vázami, dekorativními prvky nebo skleněnými objekty. 

Doporučujeme instalovat detektor do výšky 2,4 metru.

Umístění CombiProtect

Umístění detektoru do jiné výšky způsobí zmenšení detekční oblasti a znemožní detektoru efektivně ignorovat pohyb domácích mazlíčků.

Výška CombiProtect

Instalace detektoru

Než začnete s instalací detektoru, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce.

Detektor CombiProtect je nutné instalovat na svislý povrch nebo v rozích. 

 1. Pomocí přibalených šroubů upevněte panel SmartBracket na povrch prostřednictvím alespoň dvou upevňovacích otvorů (jeden z nich se nachází nad sabotážním kontaktem). Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.

  !!!Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení detektoru. Postupem času totiž lepicí vrstva pásky zaschne, následkem čehož může detektor spadnout a způsobit falešný poplach. Pád zařízení může rovněž způsobit jeho poruchu sám o sobě.!!!

 2. Zacvakněte detektor do panelu. Po nasazení detektoru do panelu SmartBracket jednou blikne indikátor LED, což signalizuje sepnutí sabotážního kontaktu.
  Pokud světelný indikace detektoru po nasazení na držák SmartBracket neproblikne, zkontrolujte režim sabotáže v aplikaci BEDO Ajax. Zkontrolujte, zda je zařízení pevně zasazeno do panelu.

V případě pokusu o stržení detektoru z povrchu nebo sejmutí zadního panelu obdržíte notifikaci v aplikaci BEDO Ajax.

Následující místa jsou pro instalaci detektoru nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku)
 • směrem k oknu, které čočku detektoru vystavuje přímému slunečnímu světlu
 • naproti objektu s rychle se měnící teplotou, jako jsou například elektrická nebo plynová topení
 • naproti pohybujícím se objektům, jejichž teplota se blíží teplotě lidského těla, například pohybujícím se záclonám nad radiátorem
 • naproti odrazným plochám, například zrcadlům
 • místa s rychlou cirkulací vzduchu (např. poblíž větráků a otevřených oken nebo dveří)
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu
 • místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí

Údržba detektoru a výměna baterií

Provozuschopnost detektoru CombiProtect na pravidelné bázi kontrolujte.

Čistěte tělo detektoru od prachu, pavučin a dalších případných nečistot. Používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla. Čočku čistěte velice šetrně a jemně. I ty nejdrobnější škrábance na jejím povrchu mohou způsobit značné snížení citlivosti detektoru. 

Baterie vložené do detektoru již z výroby zaručují až 5 let autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 3 minuty). Pokud dojde k vybití baterií, bezpečnostní systém vám odešle upozornění push notifikací. LED indikátor na detektoru se bude pozvolna rozsvěcet a zhasínat po detekci pohybu nebo sepnutí sabotážního kontaktu.

Výměna baterie

Technické údaje

Detekční element PIR senzor (pohybový)
elektretový mikrofon (rozbití skla)
Dosah detekce pohybu Až 12 m
Detekční úhel (horizontálně/vertikálně) 88,5° / 80°
Funkce ignorování pohybu zvířat Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Detekční vzdálenost Až 9 m
Detekční úhel mikrofonu 180°
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 20 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 1 200 m (v otevřeném prostoru)
Napájení 1× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie až 5 let
Provozní teplota -10 °С až +40 °С
Provozní vlhkost až 75 %
Rozměry 110 × 65 × 50 mm
Hmotnost 92 g

Součásti balení

 1. Detektor CombiProtect
 2. Baterie CR123A (již vložená)
 3. Instalační sada
 4. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.

Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz