• Snažte se oddělit poloviny těla pomocí tenkého plochého předmětu.
ajax spacecontrol  • Vyměňte baterii CR2032 za novou, dbejte na správnou polaritu.
ajax spacecontrol
  • Sestavte klíčenku zpět a otestujte její funkci aktivací a deaktivací bezpečnostního systému.

  •  Zkontrolujte stav baterie v aplikaci Ajax .

  
                                                                    

Nikdy neinstalujte použité nebo poškozené baterie

 

Stav baterie se neaktualizuje pravidelně, ale až po stisknutí jednoho z tlačítek na ovladači .