Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze detektoru požáru FireProtect / FireProtect Plus

 

FireProtect

Detektor FireProtect (FireProtect Plus) je bezdrátový detektor požáru určený pro použití v interiéru vybavený samostatným alarmem. Dokáže detekovat kouř i náhlé zvýšení teploty bez přítomnosti kouře a jeho baterie, která je vložena již z výroby, se pyšní životností až 4 roky a umožňuje tak zcela autonomní provoz detektoru.

Detektor FireProtect (FireProtect Plus) je součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax a ke komunikaci s Hubem slouží zabezpečený protokol Jeweller. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1 300 metrů. Detektor je navíc možné zapojit do bezpečnostních systémů jiných výrobců prostřednictvím integračních modulů BEDO Ajax uartBridge / ocBridge Plus.

Koupit detektor požáru se senzorem oxidu uhelnatého FireProtect:

Nastavení detektoru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace BEDO Ajax pro iOS nebo pro Android. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je možné.

Funkční prvky

Funkční prvky FireProtect
 1. Otvor sirény
 2. Světelný indikátor s dotykovým tlačítkem „Test“
 3. Kouřová komora s teplotním detektorem za mřížkou
 4. Patice pro nasazení na držák SmartBracket
 5. Hlavní vypínač
 6. Sabotážní kontakt
 7. QR kód

Princip fungování detektoru FireProtect

Detektor FireProtect dokáže i zcela autonomně, tedy bez použití BEDO Ajax Hubu, měřit přítomnost kouře a růst teploty v místnosti (senzor FireProtect Plus navíc dokáže registrovat nebezpečnou koncentraci oxidu uhelnatého).

Pokud detektor zaznamená požár nebo kouř, rozezní se zvukový alarm, který lze slyšet i na velkou vzdálenost. Logo detektoru se rozsvítí červeně. Po připojení do bezpečnostního systému odešle detektor v případě požáru také poplašný signál do Hubu, který následně upozorní uživatele a případně soukromou bezpečnostní agenturu.

Detekce kouře probíhá pomocí fotoelektrického senzoru a infračerveného vysílače umístěného do kouřové komory. Jakmile kouř vnikne do komory, zachytí jej fotoelektrický senzor pomocí zkreslení infračerveného paprsku z vysílače.

Jelikož některé materiály hoří bez kouře, zaznamenává detektor také odchylky teploty. Pokud je tato funkce aktivní, dojde ke spuštění poplachu v případě, že teplota v místnosti stoupne nad 60 °C, nebo pokud teplota vzroste o 30 °C v průběhu 30 minut (ačkoliv bude teplota nižší než 60 °C).

Detektor FireProtect Plus navíc obsahuje elektrochemický senzor detekující škodlivý oxid uhelnatý. Jakmile koncentrace oxidu uhelnatého ve vzduchu překročí určitou prahovou hodnotu, dojde k aktivaci poplachu. 

Poplach bude spuštěn v následujících případech:

 • pokud bude po dobu 60–90 minut koncentrace oxidu uhelnatého 50 ppm / 0,005 %
 • pokud bude po dobu 10–40 minut koncentrace oxidu uhelnatého 100 ppm / 0,01 %
 • pokud bude po dobu 3 minut koncentrace oxidu uhelnatého 300 ppm / 0,03%

Sirénu spuštěnou na základě detekce kouře nebo požáru je možné vypnout stisknutím dotykového tlačítka uprostřed loga detektoru nebo v aplikaci BEDO Ajax. Pokud se úroveň kouře a teplota v místnosti nevrátí na normální hodnoty, spustí detektor FireProtect poplach opakovaně po 10 minutách.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému BEDO Ajax

Připojení k Hubu

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce. !!!

Jak připojit detektor k Hubu:

 • V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 • Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
Připojení FireProtect k Hubu
 • Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 • Zapněte zařízení.
Připojení FireProtect k Hubu 2

!!! Ujistěte se, že je detektor zapnutý, stisknutím hlavního vypínače – logo se krátce rozsvítí červeně. !!!

Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k detektoru, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu). Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu. 

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné, přejde detektor do autonomního režimu. Vypněte detektor na 5 vteřin a poté pokus opakujte. 

Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojeného detektoru se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému jiných výrobců

Pokud chcete detektor připojit do bezpečnostního systému jiných výrobců pomocí integračního modulu BEDO Ajax uartBridge nebo ocBridge Plus, řiďte se instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze konkrétního modulu. 

Detektor kouře je neustále v aktivním režimu. Pokud detektor FireProtect připojujete k bezpečnostnímu systému jiných výrobců, doporučujeme detektor umístit do neustále aktivní zóny ochrany.

Stavové obrazovky

Zařízení → FireProtect

FireProtect v mobilní aplikaci
Parametr Stav
Kouř Stav kouřového poplachu
Překročena prahová hodnota teploty Stav poplachu při překročení prahové hodnoty teploty
Rychlý nárůst teploty Stav poplachu při rychlém nárůstu teploty
Teplota Teplota naměřená zařízením. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Zbývající kapacita baterie zařízení
Nabíjení záložní baterie Zbývající kapacita záložní baterie zařízení
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž a případně spustí režim sabotáže
Připojení Stav připojení mezi Hubem a detektorem
Detektor kouře Stav detektoru kouře
Zanesení prachem detektor kouře Míra zanesení detektoru kouře prachem
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení detektoru

Zařízení → FireProtect → ⚙️

FireProtect v mobilní aplikaci 2
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Poplach při vysoké teplotě Pokud je tato možnost zapnuta, detektor zareaguje na teplotu 60 °C a vyšší
Poplach při rychlém nárůstu teploty Pokud je tato možnost zapnuta, detektor zareaguje na rychlý nárůst teploty (30 °C během 30 minut nebo méně)
Rozeznít sirénu při detekci kouře Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se při detekci kouře sirény HomeSiren a StreetSiren
Rozeznít sirénu při překročení prahové hodnota teploty Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se při překročení prahové hodnoty teploty sirény HomeSiren a StreetSiren
Rozeznít sirénu při rychlém nárůstu teploty Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se při rychlém růstu teploty sirény HomeSiren a StreetSiren
Test úrovně signálu Přepne zařízení do režimu testu úrovně signálu
Autotest sirény FireProtect Spustí autotest sirény FireProtect
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze detektoru
Ukončit párování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Indikace

Událost Indikace
Zapnutí detektoru LED indikátor se na 1 vteřinu rozsvítí zeleně
Vypnutí detektoru Logo třikrát zabliká červeně, zařízení se vypne
Nezdařená registrace Logo bude minutu blikat zeleně a zařízení přejde do autonomního režimu
Detekce kouře a zvýšení teploty Rozezní se siréna a logo bude svítit červeně až do pominutí požáru/kouře
Nízká kapacita baterie Krátká zvuková výstraha každých 90 vteřin – nízká kapacita hlavních baterií (CR2)Dvě krátké zvukové výstrahy každých 90 vteřin – nízká kapacita záložní baterie (CR2032)Tři krátké zvukové výstrahy každých 90 vteřin – nízká kapacita obou baterií

Testování výkonu

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test úrovně signálu
 • Test kolísání signálu
 • Autotest sirény FireProtect

Na základě požadavků standardu EN50131 je úroveň rádiového signálu z bezdrátových zařízení během testovacího režimu snížena.

Testování detektoru

Před instalací detektoru FireProtect zkontrolujte funkci detektoru kouře. Pro testování zapněte přístroj a stiskněte tlačítko citlivé na dotek v centru loga na 10 vteřin – detektor otestuje kouřovou komoru elektronickou simulací generování kouře a poté rozezní sirénu na dobu 8 vteřin.

V aplikaci se zobrazí oznámení o výsledku testu a stavu detektoru.

Instalace zařízení

Výběr umístění detektoru

Výkonnost detektoru značně závisí na jeho umístění.

Umístění detektoru FireProtect musí zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos zvuku, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

!!!Vždy zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace!!!

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Detektor instalujte ke stropu, na nejvyšším místě, kde se koncentruje horký vzduch a kouř. 

Pokud se na stropě nachází nosníky, které vyčnívají o 30 nebo více centimetrů od úrovně stropu, pak by měl být detektor instalován mezi dva nosníky.

Proces instalace detektoru

Než začnete s instalací detektoru, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce.

Instalace FireProtect
 • Pomocí přibalených šroubů upevněte panel SmartBracket ke stropu. Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.

 • !!!Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení detektoru. Postupem času totiž lepicí vrstva pásky zaschne, následkem čehož může detektor spadnout a poškodit se. !!!

 • Při nasazení detektoru k panelu dojde k sepnutí sabotážního kontaktu. Logo detektoru se rozbliká. Upevněte detektor na panelu SmartBracket otočením po směru hodinových ručiček.
  Pokud se světelný indikátor detektoru po nasazení na držák SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte režim sabotáže v aplikaci BEDO Ajax. Zkontrolujte, zda je zařízení pevně zasazeno do panelu.

V případě, že by došlo k pokusu o stržení detektoru ze stropu, obdržíte notifikaci.

Následující místa jsou pro instalaci detektoru nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku)
 • místa s rychlou cirkulací vzduchu (poblíž stropního větráku, klimatizace, ventilačních otvorů a otevřených oken nebo dveří)
 • blíže než metr od svislého průmětu varné plochy
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu
 • místnosti s příliš vysokou vlhkostí

Použití detektoru v autonomním režimu

Detektor FireProtect lze použít samostatně, bez připojení k bezpečnostnímu systému.

 1. Zapněte detektor stisknutím hlavního vypínače na 3 sekundy (logo se na 1 vteřinu rozsvítí zeleně) a proveďte testování.
 2. Určete optimální umístění detektoru podle doporučení v druhé části sekce „Výběr umístění detektoru“ této příručky.
 3. Nainstalujte detektor FireProtect podle instrukcí v sekci „Instalace detektoru“.

V případě autonomního použití detektor upozorní na detekovaný požár nebo kouř zvukovým signálem a rozsvícením loga. Chcete-li vypnout zvuk sirény, stiskněte logo (pod ním se nachází tlačítko citlivé na dotek) nebo odstraňte příčinu aktivovaného poplachu.

Údržba detektoru a výměna baterií

Provozuschopnost detektoru FireProtect na pravidelné bázi kontrolujte.

Vnější kryt detektoru pravidelně čistěte od prachu, pavučin a dalších nečistot pomocí měkkého, suchého ubrousku určeného pro čištění elektronických zařízení. 

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla. 

Jakýkoliv prach, který pronikne do kouřové komory, je detektorem vnímán jako kouř. Obsah prachu v komoře je až do určité úrovně kompenzován, po jejím překročení však bude vyžadováno čištění. Na nutnost čištění vás upozorní notifikace. Detektor také signalizuje znečištěnou kouřovou komoru nebo poruchu pomocí dlouhého zvukového signálu jednou za minutu a půl.

 Jak čistit kouřovou komoru

Baterie instalovaná v detektoru zajišťují až 4 roky autonomního provozu. Pokud dojde k vybití baterie, bezpečnostní systém odešle příslušné oznámení a detektor aktivuje zvukový signál jednou za 90 vteřin.

 • pokud je kapacita hlavních baterií nízká – jeden krátký signál,
 • pokud je kapacita záložní baterie nízká – dva krátké signály,
 • pokud je kapacita obou baterií nízká – tři krátké signály.

Technické údaje

Detekční element Fotoelektrický senzor
Senzor citlivý na změnu teploty Termistor
Intenzita signalizace 85 dB ve vzdálenosti 3 m
Prahová hodnota teploty pro signalizaci poplachu 60 °С
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 20 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení 2× CR2 (hlavní baterie), CR2032 (záložní baterie), 3 V
Výdrž baterie až 4 roky
Provozní teplota 0 °С až +65 °С
Provozní vlhkost až 80%
Rozměry 132 × 132 × 31 mm
Hmotnost 216 g

Součásti balení

 1. FireProtect / FireProtect Plus
 2. Baterie CR2 (již vložené) – 2 ks
 3. Baterie CR2032 (již vložená) – 1 ks
 4. Instalační sada
 5. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!
Ú

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz