Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze detektoru GlassProtect

 

GlassProtect

GlassProtect je miniaturní bezdrátový detektor rozbití skla na vzdálenost až 9 metrů. Je určený pro použití v interiéru a jeho z výroby vložená baterie vydrží až 7 let provozu. Součástí detektoru je rovněž kontakt pro připojení externího detektoru.

Detektor GlassProtect je součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax a ke komunikaci s Hubem slouží zabezpečený protokol Jeweller. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1 000 metrů. Detektor je navíc možné zapojit do bezpečnostních systémů jiných výrobců prostřednictvím integračních modulů BEDO Ajax uartBridge / ocBridge Plus.

Nastavení detektoru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo pro Android. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je možné.

Koupit detektor rozbití skla GlassProtect:

Funkční prvky

Funkční prvky GlassProtect
 1. Světelný indikátor
 2. Otvor mikrofonu
 3. Patice pro nasazení na držák SmartBracket (perforovaná část je určena pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě pokusu o stržení detektoru z povrchu. Neodlamujte ji!)
 4. Konektor pro připojení externího detektoru
 5. QR kód
 6. Hlavní vypínač zařízení
 7. Sabotážní kontakt

Princip fungování detektoru GlassProtect

Detektor GlassProtect je vybaven vysoce citlivým elektretovým mikrofonem nakonfigurovaným pro zachycování charakteristického zvuku rozbití skla, který se skládá z nízkofrekvenčního nárazu a vysokofrekvenčního tříštění střepů. Dvoufaktorová detekce rozbití skla výrazně eliminuje výskyt falešných poplachů.

!!! Detektor GlassProtect nedokáže zachytit rozbití skla, pokud se na jeho povrchu nachází krycí fólie, například proti nárazu, slunečnímu záření a další. Pro ochranu před vniknutím skrze sklo s krycí fólií doporučujeme použití bezdrátového detektoru DoorProtect Plus, který dokaže registrovat otřesy a změnu náklonu.!!! 

Po rozpojení okruhu detektor GlassProtect v režimu detekce narušení okamžitě odešle poplašný signál do BEDO Ajax Hubu, což rozezní sirény připojené k Hubu a upozorní jak uživatele, tak soukromou bezpečnostní agenturu.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému BEDO Ajax

Připojení detektoru k Hubu

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!! Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce. !!!

Jak připojit detektor GlassProtect k Hubu:

 • V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 • Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
připojení GlassProtect k Hubu
 • Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 • Zapněte zařízení.
Připojení GlassProtect k Hubu

!!!Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k detektoru, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu).!!!

Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu.

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné (LED indikátor bude každou vteřinu blikat), vypněte detektor na 5 vteřin a poté pokus opakujte. Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojeného detektoru se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému jiných výrobců

Pokud chcete detektor připojit do bezpečnostního systému jiných výrobců pomocí integračního modulu BEDO Ajax uartBridge nebo ocBridge Plus, řiďte se instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze konkrétního modulu.

Stavové obrazovky

Zařízení → GlassProtect

GlassProtect v mobilní aplikaci
Parametr Hodnota
Teplota Teplota naměřená detektorem. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Zbývající kapacita baterie je zobrazena v krocích po 25 %
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu a případně spustí režim sabotáže
Zpoždění při vstupu, s Časová prodleva při vstupu
Zpoždění při odchodu, s Časová prodleva při odchodu
Připojení Stav připojení mezi Hubem a detektorem
Citlivost Úroveň citlivosti senzoru
Sekundární detektor Stav externího detektoru připojeného k detektoru GlassProtect
Vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor vždy v aktivním režimu
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení detektoru

Zařízení → GlassProtect → ⚙️

GlassProtect v mobilní aplikaci
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Citlivost Nastavení úrovně citlivosti detektoru rozbití skla:
VysokáNormálníNízká
Externí kontakt povolen Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor registrovat poplach z externích detektorů
Vždy aktivní Pokud je tato možnost zapnuta, bude detektor registrovat rozbití skla nepřetržitě
Zpoždění při vstupu, s Nastavení požadované časové prodlevy při vstupu do místnosti
Zpoždění při odchodu, s Nastavení požadované časové prodlevy při odchodu z místnosti
Zpoždění v nočním režimu Nastavení požadované časové prodlevy v nočním režimu
Aktivní v nočním režimu Pokud je tato možnost zapnuta, přejde detektor po zapnutí nočního režimu do aktivního režimu
Rozeznít sirénu při detekci rozbití skla Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se po detekci rozbití skla sirény HomeSiren a StreetSiren
Rozeznít sirénu po rozpojení dalších kontaktů Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se při spuštění poplachu z externího detektoru sirény HomeSiren a StreetSiren
Test úrovně signálu Přepne detektor do režimu testu úrovně signálu
Test detekční oblasti Přepne detektor do režimu testu detekční oblasti
Test kolísání signálu Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze detektoru
Ukončit párování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Indikace

Událost Indikace Poznámka
Zapnutí detektoru Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně
Připojení detektoru k Hubu nebo integračním modulům ocBridge/uartBridge Indikátor se na několik vteřin rozsvítí nepřerušovaně
Poplach/sabotáž Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí zeleně Odeslání poplašného signálu každých 5 vteřin
Baterii je zapotřebí vyměnit Během poplachu se indikátor pozvolna rozsvěcí zeleně a zhasíná Postup pro výměnu baterie detektoru je uveden v části „Výměna baterie“

Testování funkčnosti

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test úrovně signálu
 • Test detekční oblasti
 • Test kolísání signálu

Po určení vhodného umístění připevněte detektor a magnet pomocí oboustranné lepicí pásky a zkontrolujte funkcionalitu zařízení pomocí testu detekční oblasti.

!!!Detektor GlassProtect nedokáže zachytit jiné zvuky než zvuk rozbití skla!!!

Testování senzoru rozbití skla

Pěstí silněji bouchněte do skla, aniž byste ho rozbili. Pokud detektor zachytí nízkofrekvenční zvuk, LED indikátor se rozbliká. Vysokofrekvenční zvuk tříštění skla nasimulujte během 1,5 vteřin od nárazu pěstí prostřednictvím speciálního nástroje nebo nárazem kovového předmětu o skleněný povrch. Po registraci zvuku LED indikátor na vteřinu zhasne. 

Pro spuštění poplachu v aktivním režimu bezpečnostního systému musí detektor zaregistrovat zvuky v tomto pořadí – nízkofrekvenční zvuk (náraz) následovaný vysokofrekvenčním zvukem (tříštění skla). V jiných případech poplach spuštěn nebude. 

Vypněte a zapněte veškerá zařízení, která v místnosti vydávají zvuk, například generátory nebo klimatizace. Pokud dojde k aktivaci detektoru, znamená to, že je citlivost nastavena na příliš vysokou úroveň, případně že se detektor GlassProtect nachází na nevhodném místě. 

Použijte takovou úroveň citlivosti, při které detektor úspěšně projde oběma testy, a která nezpůsobí aktivaci poplachu některým ze zařízení v místnosti.

Po aktivaci bezpečnostního systému proveďte kontrolní provozní test senzoru GlassProtect.

Instalace zařízení

Výběr vhodného umístění

!!!Běžné aktivity v domácnosti mohou za určitých okolností způsobit falešný poplach.!!!

Umístění detektoru GlassProtect musí zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos signálu, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

!!!Zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace.!!!

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu!

Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Následující místa jsou pro instalaci detektoru nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku)
 • poblíž sirén a hlásných zařízení
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu
 • místa s rychlou cirkulací vzduchu (např. poblíž větráků a otevřených oken nebo dveří)
 • místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí

Detektor GlassProtect dokáže detekovat rozbití skla na vzdálenost až 9 metrů. Je zapotřebí, aby mikrofon detektoru svíral s okny úhel maximálně 90 stupňů.

Ujistěte se, že otvor mikrofonu není zablokován záclonami, květinami, nábytkem nebo jinými objekty. 

Pokud je okno kryté silnými závěsy, umístěte detektor mezi závěsy a okno. Například na okenní rám. V opačném případě se může stát, že zvuk při rozbití okna bude závěsy pohlcen a detektor ho nezaregistruje.

Proces instalace detektoru

Než začnete s instalací detektoru, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce.

 1. Pomocí přibalených šroubů upevněte panel SmartBracket detektoru na požadovaný povrch. Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.

  !!!Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení detektoru. Postupem času totiž lepicí vrstva pásky zaschne, následkem čehož může detektor DoorProtect spadnout a poškodit se. Pád zařízení může rovněž způsobit jeho poruchu sám o sobě.!!!

 2. Zacvakněte detektor do panelu. Po nasazení detektoru do panelu SmartBracket jednou blikne indikátor LED, což signalizuje sepnutí sabotážního kontaktu.
  Pokud se světelný indikátor detektoru po nasazení na držák SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte režim sabotáže v aplikaci BEDO Ajax. Zkontrolujte, zda je zařízení pevně zasazeno do panelu.

 3. V případě pokusu o stržení detektoru z povrchu obdržíte notifikaci.

Zapojení kabelového detektoru

Součástí detektoru GlassProtect je NC kontakt pro připojení externího detektoru.

Připojení GlassProtect k detektoru

Doporučujeme kabelový detektor umístit do vzdálenosti maximálně 1 metr od detektoru DoorProtect. Čím delší bude kabelové spojení, tím vyšší je riziko jeho poškození a snížení kvality přenosu signálu mezi detektory.

Pro vyvedení kabelu z krytu detektoru vylomte níže uvedenou zástrčku:

Připojení GlassProtect k detektoru

Jakmile dojde k aktivaci externího detektoru, obdržíte notifikaci.

Údržba detektoru a výměna baterií

Provozuschopnost detektoru GlassProtect na pravidelné bázi kontrolujte.

Čistěte kryt detektoru od prachu, pavučin a dalších případných nečistot. Používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení. 

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Baterie vložené do detektoru již z výroby zaručují až 7 let autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 5 minutu). Pokud dojde k vybití baterie, bezpečnostní systém vám odešle příslušná upozornění. LED indikátor na detektoru se bude pozvolna rozsvěcet a zhasínat také v případě rozbití skla a sepnutí sabotážního kontaktu. 

Jakmile zbývající kapacita baterie klesne pod 10 %, aplikace vás upozorní na potřebu okamžité výměny baterie.

Technické údaje

Detekční element Elektretový mikrofon
Detekční vzdálenost Až 9 m
Detekční úhel mikrofonu 180°
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 20 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 1 000 m (v otevřeném prostoru)
Připojení externího detektoru Ano, NC kontakt
Napájení 1× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie až 7 let
Provozní teplota -10 °С až +40 °С
Provozní vlhkost až 75 %
Rozměry Ø 20 × 90 mm
Hmotnost 30 g

Součásti balení

 1. Detektor GlassProtect
 2. Baterie CR123A (již vložená)
 3. Instalační sada
 4. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz