Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze bezdrátové sirény StreetSiren

Návod k obsluze bezdrátové sirény StreetSiren

StreetSiren

StreetSiren je bezdrátová siréna určená pro použití v exteriéru s intenzitou akustické signalizace až 113 dB. Její instalace je rychlá a snadná, disponuje LED signalizací a nabízí až pětiletou výdrž baterie, případně napájení prostřednictvím externího zdroje.

Siréna StreetSiren je součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax a ke komunikaci s Hubem slouží zabezpečený protokol Jeweller. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1 500 metrů.

Nastavení sirény probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo pro Android nebo webové aplikace. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

Detektor není kompatibilní s integračními moduly BEDO Ajax uartBridge a ocBridge Plus

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je možné.

Koupit venkovní sirénu StreetSiren:

Funkční prvky

Funkční prvky StreetSiren
 1. LED rámeček
 2. Světelný indikátor
 3. Bzučák krytý kovovou mřížkou
 4. Patice pro nasazení na držák SmartBracket
 5. Konektor pro zapojení externího napájecího zdroje
 6. QR kód
 7. Hlavní vypínač
 8. Otvor pro připevnění patice SmartBracket šroubem

Princip fungování sirény StreetSiren

Siréna značně zvyšuje efektivitu bezpečnostního systému, jelikož jde o nejnápadnější odezvu na neoprávněné vniknutí do chráněného objektu. Samotné spuštění poplašného signálu pomocí bzučáku a výstražného světla s velkou pravděpodobností narušitele odradí.

Zařízení je vybaveno výkonným bzučákem a silnými LED diodami. Sirénu StreetSiren jde vidět a slyšet skutečně z dálky. Pokud je instalace provedena správně, je aktivovanou sirénu velmi obtížné sundat nebo vypnout – konstrukce je velmi robustní, bzučák je krytý kovovou mřížkou, napájení je řešeno pomocí samostatného napájecího zdroje a hlavní vypínač je v případě poplachu deaktivován.

Siréna StreetSiren není vybavena sabotážním kontaktem pro detekci stržení z držáku, ovšem obsahuje akcelerometr (senzor pohybu). Pokud je akcelerometr zapnutý, dojde po demontáži sirény ke spuštění poplachu.

Připojení sirény k Hubu

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

!!!Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce.!!!

Jak připojit sirénu StreetSiren k Hubu:

 • V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 • Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
Připojení StreetSiren k Hubu
 • Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 • Zapněte zařízení stisknutím a podržením hlavního vypínače na 3 vteřiny
Připojení StreetSiren k Hubu 2

!!!Tlačítko hlavního vypínače je zapuštěné do těla sirény a je poměrně tuhé – stiskněte jej silně pomocí tenkého, pevného předmětu.!!!

Bezdrátová siréna StreetSiren je určena výhradně k použití s bezpečnostním systémem BEDO Ajax. K jednomu Hubu lze připojit až 10 sirén.

Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu. 

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné, siréna se po 6 vteřinách vypne. Pro opakování připojení není nutné zařízení vypínat.

Pokud již siréna StreetSiren byla připojena k jinému Hubu, vypněte ji a opakujte standardní proces připojení zařízení do sítě.

Siréna připojená k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojené sirény se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Stavové obrazovky

Zařízení → StreetSiren 

StreetSiren v mobilní aplikaci
Parametr Hodnota
Teplota Teplota naměřená zařízením. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění
Síla signálu Úroveň kvality připojení mezi Hubem a sirénou
Připojení Stav připojení mezi Hubem a sirénou
Stav baterie Zbývající kapacita baterie zařízení
Zadní kryt Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu sirény a případně spustí režim sabotáže
Externí napájení Stav externího napájení sirény
Hlasitost alarmu Hlasitost akustické signalizace v případě poplachu
Doba trvání poplachu Délka akustické signalizace v případě poplachu
Upozornění při přesunutí Pokud siréna otočená vzhůru nohama nebo stržena z držáku, rozezní se bzučák
Bliknutí při aktivování Po zapnutí tohoto nastavení LED indikátor sirény každé 3 vteřiny blikne, pokud je bezpečnostní systém v aktivním stavu
Pípnutí při aktivování/deaktivování Po zapnutí tohoto nastavení siréna upozorní na každou aktivaci/deaktivaci systému LED signalizací a krátkým zvukovým tónem
Pípnutí při prodlevě Po zapnutí tohoto nastavení vydá siréna při každé prodlevě akustický signál (k dispozici od firmwaru verze 3.50)
Firmware Verze firmwaru sirény
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

Zařízení → StreetSiren → ⚙️

StreetSiren v mobilní aplikaci
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (lze upravit)
Místnost Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Hlasitost alarmu Vyberte jednu ze tří úrovní hlasitosti sirény (85 dB až 113 dB ve vzdálenosti 1 m)
Doba trvání poplachu Toto nastavení určuje délku trvání akustické signalizace v případě aktivace poplachu (3 až 180 vteřin při každé aktivaci)
Upozornění při přesunutí Pokud siréna otočená vzhůru nohama nebo stržena z držáku, rozezní se bzučák
Stabilizace polohy akcelerometru trvá přibližně jednu minutu. Mějte tento časový interval na paměti při testování jeho funkčnosti.
Bliknutí při aktivování Po zapnutí tohoto nastavení LED indikátor sirény každé 2 vteřiny blikne, pokud je bezpečnostní systém v aktivním stavu
Pípnutí při aktivování/deaktivování Po zapnutí tohoto nastavení siréna upozorní na každou aktivaci/deaktivaci systému LED signalizací a krátkým zvukovým tónem
Pípnutí při prodlevě Po zapnutí tohoto nastavení vydá siréna při každé prodlevě akustický signál (k dispozici od firmwaru verze 3.50)
Test hlasitosti Spustí test hlasitosti sirény
Test úrovně signálu Přepne zařízení do režimu testu úrovně signálu
Test kolísání signálu Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka Otevře návod k obsluze sirény
Ukončit párování zařízení Odpojí sirénu od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Indikace stavů

Událost Indikace
Poplach Spuštění akustické signalizace (délka trvání se odvíjí podle nastavení) a rozsvícení LED rámečku červenou barvou
Zapnutí zařízení LED rámeček se jednou rozsvítí a zhasne
Vypnutí zařízení LED rámeček se na 1 vteřinu rozsvítí a poté třikrát blikne
Nezdařená registrace Rohy LED rámečku 6krát bliknou a poté 3krát blikne celý rámeček, následně se siréna vypne
Bezpečnosti systém je aktivován (pokud byla indikace zapnuta v aplikaci) LED rámeček jednou blikne a siréna vydá krátký akustický signál
Bezpečnosti systém je deaktivován (pokud byla indikace zapnuta v aplikaci) LED rámeček dvakrát blikne a siréna vydá dva krátké akustické signály
Siréna je aktivována (pokud byla indikace zapnuta v aplikaci) Rohy LED rámečku každé 2 vteřiny bliknou
Nízká kapacita baterie Rohy LED rámečku bliknou při každé aktivaci/deaktivaci systému, poplach se rozezní v případě stržení sirény nebo neoprávněného otevření jejího krytu

Testování výkonu

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test hlasitosti
 • Test úrovně signálu
 • Test kolísání signálu

Před instalací sirény

Umístění sirény StreetSiren musí zohledňovat vzdálenost od Hubu a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos zvuku, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

!!!Zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace.!!!

Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1 500 metrů. Během výběru umístění sirény StreetSiren tuto vzdálenost prosím mějte na paměti.

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Tělo sirény disponuje stupněm krytí IP54, což znamená, že je odolné vůči vniknutí prachu a vlhkosti. Sirénu je proto vhodná pro požití ve venkovních prostorech. Doporučená výška instalace je 2,5 metru a výše. Toto opatření ztíží případným narušitelům sabotování sirény.  

Při instalaci a provozu sirény StreetSiren se řiďte všeobecně platnými předpisy pro elektrickou bezpečnost, používání elektrických spotřebičů a platnými zákony a předpisy ohledně bezpečné manipulace s elektrickými zařízeními.

!!!Je přísně zakázáno zařízení pod napětím rozebírat! Nepoužívejte za žádných okolností zařízení s poškozeným napájecím kabelem.!!!

Instalace sirény

Než začnete s instalací sirény, ujistěte se, že vámi vybrané umístění je skutečně optimální a splňuje požadavky uvedené v této příručce. Při instalaci sirény buďte opatrní a dodržujte platné bezpečnostní předpisy!

StreetSiren instalace

Je přísně zakázání zařízení pod napětím rozebírat! Nepoužívejte za žádných okolností zařízení s poškozeným napájecím kabelem. 

 • Baterie vložené do sirény StreetSiren již z výroby zaručují až 5 let autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 1 minutu) nebo minimálně 5 hodin provozu bzučáku. Pokud chcete sirénu napájet z externího zdroje (12 V), vyvrtejte otvor pro přívodní kabel do patice SmartBracket. Před zapojením se ujistěte, že izolace napájecího kabelu není poškozená!
  Pro zapojení napájecího kabelu je do patice SmartBracket nutné vyvrtat otvor.
 • Pomocí přibalených šroubů upevněte panel SmartBracket na povrch. Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci panelu.
 • !!!Oboustrannou lepicí pásku používejte výhradně k dočasnému uchycení sirény.!!!
 • Nasaďte sirénu na panel SmartBracket a otočte jí ve směru hodinových ručiček. Upevněte zařízení šroubem.
  Díky šroubu je minimalizováno riziko krádeže zařízení.

Údržba sirény a výměna baterií

Provozuschopnost sirény StreetSiren na pravidelné bázi kontrolujte. 

Čistěte kryt sirény od prachu, pavučin a dalších případných nečistot.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla. 

Baterie vložené do sirény již z výroby zaručují až 5 let autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 1 minutu) nebo minimálně 5 hodin provozu bzučáku. Pokud dojde k vybití baterií, bezpečnostní systém vám odešle příslušná upozornění. Rohy LED rámečku sirény se budou při aktivaci/deaktivaci bezpečnostního systému, spuštění poplachu, stržení sirény nebo neoprávněného otevření krytu pozvolna rozsvěcet a zhasínat.

!!!Nevyměňujte baterii sami! Svěřte výměnu baterie do rukou našeho servisního střediska.!!!

Technické údaje

Způsob signalizace Zvuková a světelná (LED diody)
Intenzita signalizace 85–113 dB ve vzdálenosti 1 m (nastavitelná)
Frekvence signalizace 3,5 ± 0,5 kHz
Ochrana proti sabotáži Akcelerometr
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon až 25 mW
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 1 500 m (v otevřeném prostoru)
Napájení 4× baterie CR123A, 3 V
Výdrž baterie až 5 let
Externí zdroj napájení 12 V, 1,5 A DC
Stupeň krytí IP54
Provozní teplota -25 °С až +50 °С
Provozní vlhkost až 95%
Rozměry 200 × 200 × 51 mm
Hmotnost 528 g

Součásti balení

 1. Siréna StreetSiren
 2. Baterie CR123A (již vložené) – 4 ks
 3. Instalační sada
 4. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz

Affiliate program