Vítáme Vás v našem e-shopu, který nabízí kontrolní a zabezpečovací systémy pro domácnosti, kanceláře, byty, chaty, chalupy, garáže či zahrady.

Návod k obsluze Ajax Hubu

BEDO Ajax Hub

Ajax Hub je centrálním mozkem bezpečnostního systému Ajax. Monitoruje a ovládá všechny komponenty systému, slouží pro interakci s uživatelem a bezpečnostní agenturou.

Hub vyžaduje připojení k internetu, aby mohl navázat spojení s Ajax Cloudem. Ten umožňuje nastavení a řízení systému odkudkoliv na světě, přenos důležitých informací a aktualizaci softwaru. Server Ajax Cloudu je provozován spolehlivou službou Amazon Web Services. Osobní údaje a záznamy o provozu vašeho bezpečnostního systému jsou uloženy pod několika vrstvami ochranných opatření a veškerá komunikace Hubu a Cloudu je šifrovaná.

Systém ke komunikaci s Ajax Cloudem využívá ethernetové připojení a síť GSM vybraného mobilního operátora.

 !!!Pokud je to možné, používejte oba komunikační kanály současně. Zajistí to spolehlivější komunikaci mezi Hubem a Cloudem a zabrání případným chybám způsobeným výpadkem některého z připojení k internetu.!!!

Hub lze ovládat prostřednictvím aplikace pro chytré telefony se systémy iOS a Android. Mobilní aplikace umožňuje okamžitou reakci na zprávy a upozornění z bezpečnostního systému.

Aplikaci si můžete stáhnout kliknutím na jeden následujících odkazů:

 • Aplikace Ajax pro iOS
 • Aplikace Ajax pro Android

Pomocí Hubu můžete nastavit, na jaké události budete upozorňováni, a jakým způsobem. V aplikaci jednoduše zvolíte metodu, která je pro vás nejpraktičtější – push notifikace, zpráva SMS, telefonní hovor nebo kombinaci. Pokud správu systému BEDO Ajax svěříte do rukou bezpečnostní agentury, bude jí poplašný signál odeslán bezprostředně, nezávisle na stavu serveru a nastavení.

Koupit inteligentní bezpečnostní řídicí modul Hub

K jednomu Hubu lze připojit až 100 dílčích zařízení. Bezdrátová technologie Jeweller umožňuje komunikaci s komponenty až na vzdálenost 2 000 m v otevřeném prostoru nebo přes několik podlaží výškové budovy.

Přehled konektorů a indikátorů Hubu

 1. Logo se světelným indikátorem
 2. Patice pro nasazení na držák SmartBracket (perforovaná část je určena pro aktivaci sabotážního kontaktu v případě pokusu o stržení Hubu z povrchu)
 3. Konektor pro připojení napájecího kabelu
 4. Konektor pro připojení síťového kabelu
 5. Slot pro vložení SIM karty operátora (typ Micro SIM)
 6. QR kód
 7. Sabotážní kontakt
 8. Hlavní vypínač

Indikace provozu Hubu prostřednictvím loga

BEDO Ajax Hub - logohub
Událost Indikace
Zapnutí Svítí modře až do stisknutí hlavního vypínače
Výpadek napájení Svítí 3 minuty, poté každých 20 vteřin blikne

Komunikace s Ajax Cloudem

Barva podsvícení vyjadřuje stav komunikace s Ajax Cloudem

Indikace Komunikační kanály
Svítí bíle Oba komunikační kanály jsou připojeny (Ethernet a GSM)
Svítí světle zeleně Jeden komunikační kanál je připojen
Svítí červeně Hub není připojen k internetu a tudíž neprobíhá komunikace se serverem

Připojení Hubu k síti

 • Otevřete kryt Hubu sejmutím zadní strany. Nebojte se použít přiměřenou sílu.

  !!!Dávejte pozor, abyste během otevírání kryt nepoškodili sabotážní kontakt, který zabraňuje stržení Hubu!!!
BEDO Ajax Hub - připojení k síti
 • Zapojte do příslušných konektorů napájecí a síťový kabel.
BEDO Ajax Hub - připojení k síti 2
 • 1 — Napájecí kabel
  2 — Ethernetový (síťový) kabel
  3 — Slot na SIM kartu
 • Stiskněte a podržte hlavní vypínač přibližně na 2 vteřiny, dokud se logo Hubu nerozsvítí. Trvá přibližně 2 minuty, než se Hubu podaří rozpoznat dostupné komunikační kanály.
BEDO Ajax Hub - připojení k síti 3

!!!Světle zelená nebo bílá barva loga znamená, že je Hub úspěšně připojený k serveru.!!!

Pokud nebude možné připojení k ethernetové síti navázat automaticky, zkuste vypnout nastavení proxy, filtrování prostřednictvím MAC adres a naopak zapněte DHCP v nastavení routeru. Hub poté obdrží IP adresu. Během následujícího nastavení Hubu ve webové nebo mobilní aplikaci budete moci v případě potřeby Hubu přiřadit statickou IP adresu.

Pro připojení k síti GSM budete potřebovat odblokovanou kartu Micro SIM od vybraného mobilního operátora, která nebude chráněna kódem PIN (požadavek na zadání kódu PIN můžete vypnout vložením SIM karty do mobilního telefonu), a která bude mít k dispozici dostatek finančních prostředků nebo tarif pro provoz internetového připojení prostřednictvím GPRS, odesílání SMS zpráv a uskutečňování telefonních hovorů.

!!!V některých zemích se Hub prodává v kombinaci se SIM kartou.!!!

Pokud se rozhodnete nepřipojovat Hub k Ajax Cloudu prostřednictvím mobilní sítě, nastavte veškeré síťové parametry v mobilní aplikaci pomocí připojení k místní síti (pomocí Ethernetu). Potřebné údaje k nastavení přístupového bodu, uživatelského jména a hesla získáte u svého mobilního operátora.

Účet Ajax

K nastavení bezpečnostního systému Ajax slouží mobilní nebo webová aplikace, do které se přihlašuje pomocí uživatelského účtu. Veškeré informace přidružené k uživatelskému účtu jsou uloženy v BEDO Ajax Cloudu v zašifrované podobě.

Konkrétní nastavení bezpečnostního systému Ajax a všech připojených komponent je uloženo lokálně v paměti Hubu. Změna správce Hubu díky tomu nezpůsobí změnu nastavení připojených komponent. 

!!!Jedno telefonní číslo lze použít k vytvoření pouze jednoho účtu Ajax.!!!

Mobilní aplikace vás provede vytvářením účtu  Ajax krok za krokem. Součástí procesu je ověření, zda zadaná e-mailová adresa a telefonní číslo patří skutečně vám.

Uživatelský účet může mít kombinovanou roli a být správcem jednoho Hubu a běžným uživatelem dalšího.

Přidání Hubu do aplikace Ajax

Nejdříve aplikaci udělte veškerá potřebná oprávnění, především ke zobrazení notifikací. Toto je nezbytná podmínka pro správnou funkcionalitu systému Ajax a jeho ovládání prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.

 • Přihlaste se do svého účtu. 
 • Otevřete hlavní nabídku a zvolte možnost „Přidat hub“. Zvolte, zda chcete Hub přidat pomocí průvodce nebo ručně.
 • Při registraci Hubu zadejte požadované jméno a naskenujte QR kód, který se nachází na spodní straně krytu. Registrační klíč můžete také zadat ručně.
BEDO Ajax Hub - připojení k aplikaci
 • Po úspěšné registraci Hubu bude zobrazen v přehledu připojených zařízení.

Instalace Hubu

!!!Před instalací Hubu se ujistěte, že jste vybrali vhodné umístění, tedy takové, na kterém bude stabilní příjem mobilního signálu a kde nehrozí rušení z jiných radiofrekvenčních přístrojů. Hub by současně neměl být na první pohled vidět.!!!

Zajistěte dostatečné upevnění Hubu k povrchu (ať už vodorovném nebo svislém). Důrazně žádáme, abyste ke konečnému uchycení Hubu nepoužívali oboustrannou lepicí pásku.

Následující místa jsou pro instalaci Hubu nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku)
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu
 • místa s nedostatečným signálem mobilní sítě nebo s vysokofrekvenčním rušením
 • místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí

Pomocí přibalených šroubů upevněte Hub k povrchu. Pokud se rozhodnete použít jiné šrouby nebo upevnění, ujistěte se, že nezpůsobí poškození nebo deformaci krytu Hubu.

Instalace Hubu

 1. Vložte Hub do krytu a upevněte jej pomocí přiložených šroubů. 
 2. Upevnění krytu Hubu pomocí šroubů zabrání nechtěnému uvolnění Hubu a minimalizuje riziko krádeže narušitelem.

BEDO Ajax Hub - instalace

!!!Pokud je Hub správně připevněn, dojde při pokusu o stržení z povrchu k aktivaci sabotážního kontaktu, o čemž budete upozornění prostřednictvím aplikace.!!!

Místnosti v aplikaci Ajax

BEDO Ajax Hub v mobilní aplikaci

Záložka Místnosti obsahuje přehled o místnostech a v nich zapojených zařízeních. Pomocí aplikace můžete vytvořit až 50 různých místností, přičemž zařízení může být přiřazeno právě k jedné místnosti.

!!!Pro přidání zařízení do systému Ajax je nezbytné vytvořit alespoň jednu místnost!!!

Vytvoření a nastavení místnosti

Místnost lze vytvořit prostřednictvím mobilní a webové aplikace, prostřednictvím nabídky „Přidat místnost“.

Místnost je možné pojmenovat a přidat k ní fotografii, aby ji šlo rychleji poznat v seznamu.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola [⚙️] přejdete do nabídky s nastavením místnosti.

Pokud chcete danou místnost odstranit, nejdříve přesuňte komponenty, které se v ní nachází, do jiné místnosti. Odstranění místnosti způsobí vymazání veškerých nastavení.

Připojení zařízení k Hubu

BEDO Ajax Hub v mobilní aplikaci

Během registrace Hubu v mobilní aplikaci budete vyzváni k přidání bezpečnostních zařízení, které budou chránit místnost. Tento krok však můžete odmítnout a vrátit se k němu později.

Zařízení je možné připojit k systému pouze v případě, že je bezpečnostní systém neaktivní.

 1. Otevřete požadovanou místnost v aplikaci a vyberte možnost „Přidat zařízení“.
 2. Zařízení pojmenujte a naskenujte jeho QR kód, případně zadejte registrační klíč ručně. Vyberte požadovanou místnost a přejděte k dalšímu kroku. 
 3. Jakmile aplikace spustí vyhledávání a odpočítávání, zapněte zařízení. LED indikátor jednou blikne. Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu).

!!!Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu.!!!

!!!V případě, že bude připojení k Ajax Hubu neúspěšné, vypněte zařízení na 5 vteřin a poté pokus opakujte.!!!

Nastavení Hubu

Veškerá nastavení Hubu probíhá pomocí nabídky „Nastavení Hubu“ [⚙️].

BEDO Ajax Hub v mobilní aplikaci

Nastavitelné parametry

 • Uživatelé – určuje, kdo má přístup k vašemu bezpečnostnímu systému, jaká mají oprávnění a jakým způsobem Hub upozorňuje na události.
 • Ethernet – nastavení kabelového připojení k místní síti.
 • GSM – zapnutí/vypnutí mobilní komunikace, nastavení připojení a ověření účtu.
 • Geofence – upozornění na aktivaci nebo deaktivaci bezpečnostního systému při odchodu nebo přiblížení k určité oblasti. Umístění uživatele bude určeno na základě údajů z GPS antény mobilního telefonu a majáků iBeacon (platí pouze pro zařízení Apple).
 • Zóny – nastavení zón systému
 • Test zóny detekce – testování detekční oblasti zařízení připojených k Hubu.
 • Jeweller – nastavení intervalu kontroly zařízení připojených k Hubu a počtu nedoručených datových paketů.
  Interval kontroly zařízení připojených k Hubu určuje, jak často bude probíhat přenos dat mezi Hubem a připojenými detektory. Čím menší bude zadaná hodnota (ve vteřinách), tím rychleji se Hub dozví o událostech zachycených připojenými komponenty a současně zařízení rychleji obdrží příkazy z Hubu. Poplašné signály a upozornění na možnou sabotáž jsou každopádně přenášeny okamžitě.
  Nastavení počtu nedoručených datových paketů určuje, jak rychle Hub zaregistruje ztrátu spojení s připojeným zařízením.
  Výpočet času pro spuštění poplachu (s výchozími parametry):
  (8 paketů + 1 opravný) × 36 vteřin (interval kontroly) = 5 minut 24 vteřin
  Je však třeba mít na paměti, že nastavený interval omezuje maximální možný počet připojených zařízení:

 • Interval
  Limit připojených zařízení
  12 vteřin
  39 zařízení
  24 vteřin
  79 zařízení
  36 a více vteřin
  100 zařízení
 • Nastavení systému – skupina servisních nastavení Hubu.
  • Časová prodleva poplachu při ztrátě připojení – časový interval, který určuje prodlevu mezi registrováním ztráty připojení k serveru a spuštěním poplachu.
  • Interval pingu – časový interval odesílání paketů příkazu ping z Hubu na server.
   Časový interval pro vygenerování zprávy o přerušení komunikace mezi serverem a Hubem se vypočítá následujícím způsobem (s výchozími parametry):
   (3 pingy + 1 opravný) × 30 vteřin (interval kontroly) + 300 vteřin časový filtr = 7 minut.

   Nastavit je možné rovněž parametry automatické aktualizace firmwaru Hubu (ve výchozím nastavení je zapnutá).
   Jak vypnout automatickou aktualizaci firmware Hubu
 • Monitorovací stanice Hubu – nastavení připojení k monitorovací stanici
 • PRO – účty pokročilých uživatelů (PRO) v Hubu
 • Bezpečnostní společnosti – přehled bezpečnostních agentur ve vaší oblasti

Resetování nastavení Hubu

Pokud chcete obnovit veškerá nastavení Hubu na výchozí hodnoty, zapněte jej a podržte hlavní vypínač na 30 vteřin (logo začne blikat červeně).

Při resetování dojde k odstranění všech připojených detektorů, vytvořených místností a uživatelských nastavení. Profily uživatelů v systému zůstanou.

Uživatelé

Po registraci Hubu do systému se stanete jeho správcem. Jeden Hub může mít až 50 uživatelů/správců. Správce Hubu může zvát jiné uživatele do bezpečnostního systému a rozhodovat o jejich oprávněních.

Události a poplašné zprávy

Hub může upozornit uživatele na vzniklé události následujícími třemi způsoby: push notifikací na mobilním telefonu, SMS zprávou nebo telefonním hovorem.

K nastavení upozornění na události slouží nabídka „Uživatelé“:

Typ události Co označují Způsob upozornění
Aktivace/deaktivace systému Upozornění na aktivaci/deaktivaci bezpečnostního systému SMS
Push notifikace
Poplach Upozornění na vniknutí, požár nebo vytopení SMS
Push notifikace
Telefonní hovor
Událost Upozornění na události spojené s ovladačem BEDO Ajax WallSwitch nebo řízením relé SMS
Push notifikace
Porucha Upozornění na přerušení komunikace, rušení, nízkou kapacitu baterie nebo otevření krytu detektoru SMS
Push notifikace
 • Push notifikace – odesílá se z BEDO Ajax Cloudu do aplikace BEDO Ajax, a to pouze v případě, že je k dispozici připojení k internetu.
 • SMS zpráva – odesílá se na telefonní číslo zadané uživatelem během registrace účtu BEDO Ajax.
 • Telefonní hovor bude automaticky uskutečněn Hubem na telefonní číslo zadané během registrace účtu BEDO Ajax.
  Telefonní hovor bude uskutečněn pouze v případě poplachu, abychom získali vaši pozornost a snížili pravděpodobnost zmeškání kritického upozornění. Důrazně doporučujeme tento způsob upozornění zapnout. Hub bude postupně obvolávat všechny uživatele, pro které je tento způsob upozornění zapnutý, a to v pořadí určeném v nabídce Uživatelé. Pokud dojde k druhému poplachu, provede Hub hovor opakovaně, nicméně maximálně jednou za 2 minuty. Jakmile hovor přijmete, bude Hubem automaticky ukončen. Doporučujeme uložit si telefonní číslo SIM karty vložené do Hubu do seznamu kontaktů.

!!!Způsob upozornění je možné nastavit pouze pro registrované uživatele.!!!

Připojení systému Ajax do systému bezpečnostní agentury WAKENHAT

Seznam bezpečnostních agentur, které umožňují připojení systému BEDO Ajax do svého centrálního monitorovacího systému, je uveden v nabídce „Bezpečnostní společnosti“ v nastavení Hubu.

Pro bližší informace a nastavení připojení se obraťte na našeho zástupce pana Radka Martana na telefonním čísle 725 948 113.

Připojení k centrálnímu monitorovacímu systému probíhá prostřednictvím protokolů Contact ID nebo SIA.

Údržba systému Ajax

Provozuschopnost bezpečnostního systému Ajax na pravidelné bázi kontrolujte.

Čistěte kryt Hubu od prachu, pavučin a dalších případných nečistot. Používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Součásti balení Hubu

 1. Hub
 2. Napájecí kabel
 3. Síťový (ethernetový) kabel
 4. Instalační sada
 5. Úvodní balíček GSM operátora (není k dispozici ve všech zemích)
 6. Průvodce rychlým startem

Bezpečnostní požadavky

Při instalaci a provozu Hubu se řiďte všeobecně platnými předpisy pro elektrickou bezpečnost, používání elektrických spotřebičů a platnými zákony a předpisy ohledně bezpečné manipulace s elektrickými zařízeními.

Je přísně zakázání zařízení pod napětím rozebírat! Nepoužívejte za žádných okolností zařízení s poškozeným napájecím kabelem.    

Technické údaje

Maximální počet
připojených zařízení
100
Maximální počet
zón
9
Maximální počet logických místností 50
Maximální počet uživatelů Hubu 50
Napájení 110–240 V AC, 50/60 Hz
Akumulátor Li-Ion 2 Ah (pro až 15 hodin autonomního provozu v případě neaktivního ethernetového připojení)
Ochrana proti sabotáži Ano
Frekvenční pásmo 868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Efektivní výkon antény 8,20 dBm / 6,60 mW (limit 25 mW)
Frekvenční modulace signálu GFSK
Komunikační dosah až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
Komunikační kanály GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS, Ethernet
Provozní teplota -10 °С až + 40 °С
Rozměry 1623 × 163 × 36 mm
Provozní vlhkost až 75 %
Hmotnost 350 g

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: ajax@wakenhat.cz

HUB

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz

Affiliate program